Grupa Ergis, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, przedstawiła wyniki za 2018 rok. W ubiegłym roku Grupa wypracowała sprzedaż o 3,5% wyższą niż rok wcześniej, lecz wyniki na pozostałych poziomach obciążyły trudności na rynku twardych folii i laminatów do żywności. Negatywny wpływ na wynik miało także opóźnienie uzyskania pełnej sprawności nowej linii do produkcji folii i laminatów PET w fabryce w Berlinie. Wyniki EBITDA oraz zysk netto były dodatkowo obciążone wzrostem kosztów wynagrodzeń w Grupie.

Wyniki Grupy Ergis po 2018 roku

Główną przyczyną spadku wyników w 2018 roku były trudności Grupy na rynku twardych folii i laminatów do żywności. Mimo niewielkiego wzrostu przychodów ze sprzedaży, zysk EBITDA zrealizowany w tym biznesie był bliski zera, wobec prawie 9 mln w 2017 roku. Ceny surowców istotnych dla tego segmentu znacząco wzrosły w 2018 roku – cena płatków PET o 20,7% (w 2017 wzrost ten wyniósł 11,1%), a PET virgin o 17,2% (w 2017 ceny wzrosły o 18,1%). Przeniesienie tak istotnego wzrostu cen surowców na klientów okazało się niemożliwe w krótkim terminie.

Niekorzystny wpływ na wynik finansowy miały także problemy z uruchomieniem w Berlinie nowej linii do produkcji folii i laminatów PET. Do dziś linia ta nie osiągnęła planowanych parametrów i Spółka nie dokonała jej kontraktowego odbioru. Oczekiwano, że linia ta zwiększy poziom realizowanego EBITDA w 2018 roku o 4 mln PLN.

Grupa w pełni zrealizowała zamierzenia co do wysokości zysku EBITDA osiągniętego na sprzedaży taśm PET. Wyniki finansowe osiągnięte na sprzedaży folii miękkich PVC oraz drukowanych opakowań do żywności były zbliżone do oczekiwań i nieznacznie korzystniejsze niż w 2017 roku. W 2018 roku nastąpił dalszy wzrost sprzedaży i zysku flagowego produktu Grupy - folii stretch nanoErgis®. Istotnie również wzrosła sprzedaż taśm Greenstrap®.

Wartości EBITDA i zysku w 2018 roku obciążył dodatkowo wzrost kosztów wynagrodzeń w Grupie – o 6,9 mln zł w porównaniu z kosztami wynagrodzeń w 2017 r. (o 14,1 mln w porównaniu z 2016 r.).

- „Choć nasza sprzedaż w 2018 roku wzrosła, na osiągnięte wyniki finansowe wpływ miał wyraźny wzrost cen części wykorzystywanych przez nas surowców, przede wszystkim w segmencie folii twardych i laminatów do żywności. Przełożenie wzrostu kosztów na ceny wyrobów gotowych nie było możliwe w krótkim terminie, co wywarło presję na osiągane przez Grupę marże. Jak większość podmiotów, odczuliśmy też wzrost kosztów związanych z ogólną sytuacją rynkową – dotyczyło to głównie kosztów pracy. Nasz cel na ten rok to poprawa rentowności. Liczymy, że przyczyni się do tego m.in. uruchomiona w kwietniu br. kolejna linia do produkcji folii stretch w Oławie, jak również planowany odbiór linii do produkcji folii i laminatów PET w Berlinie” – powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Grupy Ergis. 

- „Kontynuujemy również prace w zakresie B+R. Rozwijamy technologię ErgisMark®, nasza spółka zależna Circular Packaging Design intensywnie pracuje nad nowymi proekologicznymi typami laminatów do żywności. Pozytywnie rozwija się, prowadzony z partnerem zewnętrznym, projekt rozwoju ultrabarierowych folii dla przemysłu elektronicznego. Jednocześnie trwa przegląd opcji strategicznych, o którym informowaliśmy pod koniec ubiegłego roku. Planujemy, że proces ten zakończy się do końca 2019 roku” – dodał Tadeusz Nowicki, Prezes Grupy Ergis. 

 

Zobacz szczegółowe wyniki finansowe

 

Źródło: Grupa Ergis