Firma BASF po raz pierwszy znalazła się na liście „CDP Water A” jako jeden z liderów zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi. Międzynarodowa organizacja non profit CDP (dawniej: „Carbon Disclosure Project”) ogłosiła najnowszy ranking na konferencji CDP Global Water Forum, zorganizowanej 15 listopada w Maroku. CDP współpracuje z inwestorami instytucjonalnymi zarządzającymi aktywami o wartości 100 bilionów USD.

Firma BASF wyróżniona jako globalny lider racjonalnego zarządzania zasobami wodnymi

Tylko 24 spośród 607 ocenianych firm otrzymało kategorię „A” - wśród nich BASF. W ocenie zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi CDP uwzględnia przejrzystość raportów firmy na temat prowadzonej gospodarki wodnej, a także stosowane metody zmniejszania ryzyka niedoboru wody. CDP bada także w jakim zakresie produkty opracowywane przez firmę mogą przyczynić się do zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi przez jej klientów.

Efektywna gospodarka wodna oraz opracowywanie zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju rozwiązań dla lokalnych problemów z zaopatrzeniem w wodę to ważne elementy strategii oszczędzania zasobów wodnych, realizowanej przez firmę BASF. W tym zakresie BASF współpracuje z innymi użytkownikami lokalnych zasobów wodnych, takimi jak gminy i firmy prowadzące działalność w obrębie tego samego dorzecza.

Biorąc pod uwagę, że efektywna gospodarka wodna oraz opracowywanie zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju rozwiązań dla lokalnych problemów z zaopatrzeniem w wodę to ważne elementy strategii oszczędzania zasobów wodnych, realizowanej przez BASF, jest to dla firmy ważne wyróżnienie. 

BASF prowadzi działalność w pięciu sektorach:

  • Chemicals
  • Performance Products
  • Functional Materials & Solutions
  • Agricultural Solutions 
  • Oil & Gas

Wartość sprzedaży BASF przekroczyła w 2015 roku 70 mld EUR. Akcje firmy notowane są na giełdach we Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA) oraz Zurychu (BAS).

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj

 

Źródło: BASF