Innowacyjna, składana skrzyniopaleta GLT plus została zaprezentowana po raz pierwszy w listopadzie 2002 na targach d’Emballage w Paryżu. Wykonaną z tworzywa sztucznego skrzyniopaletę GLT plus o wymiarach 1200x1000x900/975 mm zaprojektowanano przy ścisłej współpracy z producentami i dostawcami dla branży motoryzacyjnej. Proces przygotowania prototypu trwał 2,5 roku, produkcję seryjną rozpoczęto pod koniec zeszłego roku.

Branża motoryzacyjna jest znaczącym użytkownikiem różnego typu kontenerów, skrzyń, skrzyniopalet do transportu i składowania części czy podzespołów. Szacuje się, że około 65 mln tego typu opakowań – w większości metalowych, ale także i z tworzyw sztucznych – krąży w łańcuchach dostaw w Europie. Systemy opakowań transportowych, które dotychczas były wykorzystywane w branży motoryzacyjnej nie w pełni spełniały wymagania ich użytkowników.

Główną wadą kontenerów metalowych jest ryzyko związane z procesem korozji. Elementy aluminiowe, których produkcja i wykorzystanie w branży motoryzacyjnej znacznie wzrosło, nie mogą być transportowane w metalowych skrzyniach bez odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego.
W praktyce metalowe kontenery wykłada się folią, bądź kartonem. Takie działanie jest jednak czasochłonne, a także powoduje powstawanie dodatkowych odpadów opakowaniowych, co więcej wymaga każdorazowej kontroli czy materiały użyte w celu ochrony aluminiowych elementów nie uległy uszkodzeniu.
Większość oferowanych obecnie na rynku skrzyniopalet to skrzyniopalety składane, które po złożeniu pozwalają na znaczne oszczędności powierzchni transportowej. Ich specyficzna użebrowana konstrukcja niesie jednak za sobą pewne niedogodności. Podczas składowania skrzyniopalet na zewnątrz, na żebrowanych ściankach gromadzi się woda, która po rozłożeniu ścian bocznych wpływa do środka. W sezonie zimowym, przy niskich temperaturach woda zamarza często tworząc ostre krawędzie. Wychodząc naprzeciw użytkownikom skrzyniopalet, głównie przedstawicieli branży motoryzacyjnej podjęto próbę udoskonalenia istniejących opakowań transportowych tzn. stworzenia składanej skrzyniopalety o wymiarach europalety, w miarę możliwości eliminując wymienione powyżej wady. Dwa i pół roku temu rozpoczęły się działania zmierzające do opracowania prototypu, który uwzględniałby specyficzne wymagania stawiane głównie przez firmy z branży motoryzacyjnej.
W tym celu we Frankfurcie zorganizowano spotkanie 25 ekspertów - przedstawicieli branży motoryzacyjnej i ich dostawców.
Efektem przeprowadzonych ustaleń było stworzenie prototypu o wymiarach 1000 x 1200 x 975 mm, o gładkich ścianach bocznych, znacznie lżejszego w porównaniu do kontenerów metalowych. Model produktu spotkał się z dużą aprobatą potencjalnych użytkowników. Produkt został pozytywnie zaopiniowany przez ekspertów w zakresie przepisów przeciwpożarowych, przepisów BHP oraz ergonomiki pracy. GLT plus jest kompatybilny ze skrzyniopaletami, które wykorzystywane są obecnie w łańcuchach dostaw w branży motoryzacyjnej, dlatego zmiana na nowy, ulepszony system może przebiegać etapami.

Skrzyniopaleta GLT plus oferowana jest standardowo w wymiarach 1000x1200x900 mm i 1000x1200x975 mm. Dla celów transportu, bądź składowania pustych skrzyniopalet, ściany boczne można złożyć (kolejność składania nie odgrywa roli), zmniejszając jej wysokość do 405 mm, co w efekcie daje około 55%-59% redukcji objętości. Każda ze ścian bocznych posiada klapę, która może być podnoszona bądź opuszczana niezależnie od ściany bocznej. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia dostęp do środka skrzyniopalety podczas załadunku i rozładunku. Model GLT plus dostępny jest w czterech wersjach:
- z podstawą wyposażoną w płozę dookoła dolnej krawędzi,
- z podstawą wyposażoną w 2 płozy wzdłuż długich boków skrzyniopalety i trzy stopki
- z podstawą wyposażoną w 2 płozy wzdłuż krótkich boków skrzyniopalety i trzy stopki
- z podstawą wyposażoną w 9 stopek.
Każda z wersji skrzyniopalety może być transportowana na przenośnikach rolkowych, a także ładowana bądź rozładowywana przy użyciu wózka widłowego. Solidna konstrukcja skrzyniopalety przekłada się na stosunkowo dużą wytrzymałość statyczną – 4125 kg, jak i dynamiczną 1650 kg, przy wadze GLT plus ok. 50 kg. Przy maksymalnym ładunku do 500 kg, możliwe jest składowanie w stosie do 6-ciu warstw. GLT plus dostępny jest również w wersji z pokrywą.

GLT plus jest jednym z przykładów innowacyjnych systemów opakowań z tworzyw sztucznych firmy, głównie nastawionych na optymalizację procesów logistycznych, nie tylko w branży motoryzacyjnej ale także m.in. piwowarskiej, napojów, przesyłek pocztowych i kurierskich, przetwórstwa owoców i warzyw, farmaceutycznej, czy chemicznej.

Walory składanej skrzyniopalety GLT + doceniło w tym roku jury konkursu organizowanego w ramch targów TAROPAK, przyznając firmie Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Źródło: ''

Komentarze

  • GLT plus - innowacyjna składana skrzyniopaleta

    Bitte um Ihren Preis f. oben genannte Palette, benötige ca 400 Stück Danke