Podczas tegorocznej edycji targów Poligrafia 2005, które odbędą się w Poznaniu w dniach 19-22 kwietnia br., Heidelberg Polska przedstawi swoją ofertę dla poligrafii na ponad 400 m.kw. powierzchni (pawilon 3A, stoisko 21).

Konsekwentnie Heidelberg promować będzie nowoczesne rozwiązania w zakresie zarządzania produkcją Prinect powiązane z osieciowaniem i integracją maszyn oraz urządzeń różnych działów drukarni, co w coraz większym stopniu decyduje o ich sukcesie. Prezentowane rozwiązania adresowane będą do wszystkich zakładów poligraficznych, również tych mniejszych, które szukają sposobu efektywniejszego wykorzystania swojego parku maszynowego i zwiększenia konkurencyjności poprzez automatyzację procesu produkcyjnego i zarządzania zleceniami, od ich przyjęcia po dostawę gotowych produktów. W szczególny sposób potraktowany zostanie zdalny serwis maszyn drukujących realizowany za pomocą najnowszej technologii dostępu poprzez internet.

Drugim tematem, który zdominuje tegoroczną ekspozycję Heidelberga będzie ochrona środowiska i najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie systemów urządzeń peryferyjnych hali maszyn Star System. Współczesna drukarnia działając na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, dbając o organizację procesu produkcyjnego oraz wdrażając standardy ISO, musi w sposób przemyślany budować całą infrastrukturę techniczną towarzyszącą maszynom drukującym. Stąd obecność tej problematyki na tegorocznej Poligrafii.

Trzecim ważnym zagadnieniem, na którym skoncentrowana będzie prezentacja Heidelberga to kontrola jakości kolorystycznej arkusza Print Color Management. Jest to temat o tyle istotny, iż wraz z rozwojem technologicznym samych maszyn drukujących, są one wyposażane w coraz doskonalsze i zaawansowane technologiczne urządzenia i oprogramowanie pozwalające zbliżyć się do idealnego odwzorowania obrazu na arkuszu. Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy w tym zakresie jest celem tej części prezentacji.

Na stoisku Heidelberga nie zabraknie nowości w zakresie produktów. Pokazany zostanie zespół drukujący przedstawionej po raz pierwszy na drupie maszyny XL 105, której pierwsze egzemplarze powinny trafić do Polski w tym roku. Poza tym będzie można przyjrzeć się dokładniej pracy najnowszych modeli maszyn introligatorskich – Polara XT oraz złamywarki Stahlfolder serii TH. Heidelberg zaprezentuje również najnowszą generację naświetlarek CTP Suprasetter.

Poza bogatym programem prezentacji live oraz możliwością bezpośredniego zapoznania się ze szczegółami rozwiązań technicznych maszyn, urządzeń i oprogramowania, podobnie jak w latach ubiegłych Heidelberg weźmie udział jako współorganizator w wielu targowych imprezach konferencyjno-seminaryjnych.
Źródło: ''