Przemysł i nauka łączą siły w osiągnięciu postępu w recyklingu i odzysku energii z tworzyw sztucznych.

Ponad 190 ekspertów spotkało się na siódmej edycji IdentiPlast, odbywającej się w Brukseli w dniach 20-22 kwietnia, aby przedyskutować przyszłość recyklingu i odzysku energii z tworzyw sztucznych. Liczne prezentacje i wystąpienia przedstawicieli zarówno przemysłu tworzyw sztucznych, jak i przemysłu recyklingu, a także Komisji Europejskiej oraz nauki, pozwoliły uczestnikom konferencji zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami i innowacjami. Uczestnicy jednogłośnie wyrazili przekonanie, że ostatnie innowacje spektakularnie udoskonaliły recykling tworzyw sztucznych i że ten rozwój technologiczny należy kontynuować. Eksperci podkreślili znaczenie utrzymania zaufania społecznego do metod recyklingu i odzysku energii w dobie kryzysu, będącego zagrożeniem dla ekonomicznej rentowności przemysłu recyklingu. Jak powiedział organizujący konferencję Wolfgang Siebourg, Dyrektor do Spraw Konsumenckich i Środowiskowych w PlasticsEurope “Dzielenie się najlepszymi praktykami jak to miało miejsce podczas konferencji IdentiPlast, pomoże nam przezwyciężyć kryzys i wzmocnić wiodąca rolę Europy w dziedzinie gospodarki odpadami i odzysku energii”. Podkreślił także, że „przemysł tworzyw sztucznych nie jest osamotniony w swoich dążeniach. Budujący jest fakt, że przedstawiciele przemysłu, nauki, władz lokalnych i kół decyzyjnych zjednoczyli się w osiągnięciu tego samego celu.” Uczestnicy konferencji mieli również okazję wybrać zwycięzcę w przeprowadzonym po raz pierwszy podczas IdentiPlast konkursie dla studentów na najlepszą technologię inteligentnego recyklingu i odzysku energii ze zużytych tworzyw sztucznych. Studenci z całej Europy mieli za zadanie zaprezentować swoje innowacyjne pomysły. Komisja Naukowa wybrała sześć najlepszych zgłoszeń i zaprosiła ich twórców do przedstawienia swojej pracy na międzynarodowym forum podczas konferencji IdentiPlast. Zwycięzcą został Carlos López z Uniwersytetu w Walencji w Hiszpanii, za pracę poświęconą etykietom RFID (radio-frequency identification). Nowością podczas tegorocznej siódmej edycji konferencji IdentiPlast była również możliwość zapoznania się z praktyczną stroną technologii recyklingu. Po dwóch dniach wykładów i prezentacji, uczestnicy mieli możliwość obejrzenia instalacji przygotowującej odpady przemysłowe z tworzyw sztucznych do recyklingu, oraz instalacji wytwarzającej produkty z różnego rodzaju zużytych tworzyw sztucznych. Zarówno konkurs IdentiPlast dla studentów, jak i możliwość zwiedzenia instalacji spotkały się z uznaniem uczestników IdentiPlast.
Zwycięzca nagrody w wysokości 3000 euro, Carlos López z Uniwersytetu w Walencji (obok Francisco Cimadevila, dyrektor Regionu Śródziemnomorskiego PlasticsEurope oraz Jean-Pierre De Grève, Dyrektora Centrum Kompetencji Komunikowania i Wspierania Inicjatyw)


Widok sali konferencyjnej


Dyrektor Wykonawczy PlasticsEurope, dr Wilfried Haensel

PlasticsEurope Polska, fundacja reprezentująca producentów tworzyw sztucznych w Polsce, jest częścią europejskiego stowarzyszenia PlasticsEurope działającego na terenie Europy Centralnej z siedzibą główną we Frankfurcie nad Menem, do którego poza Polską, Niemcami, Austrią i Szwajcarią, należą również Węgry, Słowenia, Słowacja oraz Republika Czeska.

PlasticsEurope jest jednym z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych, którego centra zlokalizowane są w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i Paryżu. Stowarzyszanie utrzymuje kontakty z europejskimi i krajowymi stowarzyszeniami branżowymi i skupia ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej (EU27), a także w Norwegii, Szwajcarii, Chorwacji i Turcji, wynosi powyżej 90%.

Europejski przemysł tworzyw sztucznych w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia zasobności w Europie poprzez upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań i podwyższenie standardu życia obywateli oraz umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, a także ochronę klimatu.

Ponad 1,6 miliona ludzi pracujących w około 50 000 firm (głównie w sektorze średnich i małych przedsiębiorstw, które zajmują się przetwórstwem) generuje obroty o wartości powyżej 300 mld euro rocznie. Przemysł tworzyw sztucznych obejmuje producentów polimerów – reprezentowanych przez PlasticsEurope, przetwórców – reprezentowanych przez EuPC oraz producentów maszyn – reprezentowanych przez EUROMAP.

Więcej informacji na stronach internetowych: www.plasticseurope.org, www.plasticsconverters.eu, www.euromap.org
Źródło: ''