Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. ma przyjemność zaprosić do udziału w III edycji Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku.

III edycja Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku
Ze względu na liczne zmiany w prawodawstwie związanym z ochroną środowiska, tegoroczna konferencja obejmować będzie dwa dni tj. 18 i 19 czerwca 2013 r. i będzie miała miejsce w stolicy województwa dolnośląskiego – Wrocławiu.

Konferencja Logistyka Odzysku

Tematem wiodącym tegorocznej Konferencji będzie „Efektywność surowcowa sieci dostaw dzięki logistyce odzysku”.

Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawuje pani prof. ndzw. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr hab. Halina Brdulak, a gościem specjalnym będzie Satoru Otake z firmy Panasonic Eco Technology Center.

Sponsorem Głównym Konferencji jest Instytut Innowacji i Nowoczesnych Technologii w Logistyce Sp. z o.o.
Patronat nad Konferencją objęło Ministerstwo Gospodarki, Wojskowa Akademia Techniczna, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Polska Izba Opakowań, Polska Izba Gospodarki Odpadami.

Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie zrównoważonego gospodarowania odpadami oraz odpowiedź na pytania:

Jak redukować koszty zagospodarowania odpadów?
Odpady w firmie mogą wiązać się z kosztami, które wynikają z:
- ich zgodnego z prawem zagospodarowania,
- szeregu obowiązków formalnych (m.in. ewidencja, sprawozdania).
Dobrze zorganizowane zarządzanie w tym obszarze może w znacznym zakresie zredukować te koszty.

Jak uzyskać środki finansowe ze sprzedaży surowców wtórnych do recyklingu?

Nie bez powodu odpady nazywa się cennymi surowcami wtórnymi. Wytwarzane w firmie odpady mogą być źródłem dodatkowych przychodów, które pokryją lub nawet przewyższą koszty ich zagospodarowania.

Jak osiągnąć przewagę konkurencyjną dzięki stosowaniu zasady zrównoważonego rozwoju i CSR?
oraz
Jak rozwijać społeczną odpowiedzialność prowadzonego biznesu?
Strategia zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem to nowoczesne podejście do biznesu zapewniające przewagę konkurencyjną poprzez:
- stabilizację,
- bezpieczeństwo,
- prospołeczny wizerunek firmy przyjaznej środowisku.

Jak dbać o środowisko naturalne, aby uzyskać efekt ekologiczny bez dodatkowych nakładów?
Działania na rzecz ochrony środowiska, zmniejszanie jego obciążania nie musi czynić biznesu mniej rentownym. Prawidłowo działający system gospodarki odpadami, właściwy odzysk i recykling to wartość dodana nie tylko dla środowiska naturalnego, ale także realne oszczędności w prowadzonej przez firmy działalności.

Jak pobudzić popyt na produkty z recyklingu?
Unijne dyrektywy zobowiązują kraje członkowskie od osiągania coraz wyższych poziomów redukcji składowania odpadów oraz poziomów recyklingu. Wypełnianie tych zobowiązań wymaga wspierania rozwoju branży gospodarki odpadami skoncentrowanej na selektywnej zbiórce i recyklingu odpadów  powstających na każdym etapie cyklu życia wyrobów. Promocja produktów z recyklingu, poprzez regulacje rynkowe, będzie w naturalny sposób przyczyniała się do rozwoju branży.

Jak propagować społeczeństwo recyklingu?
Społeczeństwo recyklingu to przeciwwaga dla rosnącego w ogromnym tempie konsumpcjonizmu. Społeczeństwo recyklingu cechuje efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów, świadome działanie zapobiegające powstawaniu odpadów oraz przekazywania do recyklingu odpadów, których powstania nie dało się uniknąć.

W cele Konferencji bez wątpienia wpisuje się Konkurs Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo, którego rozstrzygnięcie będzie miało miejsce na Gali Finałowej 18 czerwca 2013 r. Po ogłoszeniu Zwycięzców Konkursu Organizatorzy zapraszają na aukcję na rzecz Fundacji Korporacyjnej Rozwoju Społeczeństwa Ekologicznego Eko Cykl oraz koncert Gwiazdy Wieczoru.

Szczegółowe informacje i zapisy na Konferencję: www.logistykaodzysku.pl
Szczegółowe informacje nt. Konkursu Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo: www.efektywnysurowcowo.pl


Patronat Medialny nad konferencją sprawują:

Patronat Medialny Konferencji Logistyka Odzysku