Innowacyjne rozwiązania dla poligrafii były tematem przewodnim konferencji, jaką 7 maja br. zorganizowała w Warszawie firma Infosystems SA. Wzięło w niej udział ponad 50 osób, głównie przedstawicieli drukarń.

Innowacje dla poligrafii – konferencja firmy Infosystems SA

Konferencję zorganizowano wspólnie z firmą Kodak Polska - partnerem technologicznym i handlowym Infosystems SA w zakresie innowacyjnych rozwiązań z dziedziny oprogramowania sterującego cyfrowymi systemami prepress, a także Departamentem Funduszy Europejskich, jaki działa w strukturach spółki Infosystems SA. Patronat honorowy nad konferencją objęła Polska Izba Druku, patronat medialny czasopisma: Świat Druku, Świat Poligrafii i Vidart oraz portale: drukarnie.com.pl i opakowania.com.pl.

Konferencji towarzyszyły rozmowy indywidualne z klientami oraz wszystkimi osobami zainteresowanymi innowacyjnymi rozwiązaniami w poligrafii, które wzięły udział w spotkaniu, a także losowanie atrakcyjnych nagród, jakie przygotowali organizatorzy. Seminarium w Warszawie rozpoczęło cykl ogólnopolskich spotkań, jakie zamierza zorganizować firma Infosystems SA i które odbywać się będą w najbliższych miesiącach w dużych miastach całej Polski.Zainteresowanie konferencją wyraźnie pokazuje, że coraz więcej właścicieli drukarń szuka innowacyjnych rozwiązań dla swoich przedsiębiorstw – mówi Mariusz Sosnowski, prezes Infosystems SA. – Nasza firma nie tylko ma je w swojej ofercie, ale również – poprzez działalność doradczą w ramach Departamentu Funduszy Europejskich – wspiera przedsiębiorstwa poligraficzne na drodze pozyskiwania środków na realizację nawet najbardziej ambitnych i innowacyjnych celów.Konferencję „Innowacje dla poligrafii” rozpoczął krótki film prezentujący spółkę Infosystems SA oraz jej podstawową ofertę. Następnie Mariusz Sosnowski zaprezentował innowacyjny system informatyczny PrintManager.JDF, usprawniający zarządzanie przedsiębiorstwem poligraficznym.

W swoim wystąpieniu podkreślił fakt, że system ten to innowacyjne rozwiązanie, którego struktura oparta jest na międzynarodowych standardach. Został on zaprojektowany i wykonany specjalnie dla przemysłu poligraficznego w oparciu o standardy CRM (Customer Relationship Management), MRP II (Manufacturing Resource Planning), JDF (Job Definition Format) oraz przy uwzględnieniu wymagań norm jakości ISO. System jest narzędziem do rejestracji, przetwarzania i prezentacji danych związanych ze wszystkimi etapami procesu sprzedaży począwszy od zapytania ofertowego, poprzez kalkulację kosztów, negocjacje handlowe, rejestrację zamówień, opracowanie kart technologicznych, planowanie produkcji, rejestrację czynności produkcyjnych, na procesach dystrybucji i sprzedaży kończąc.

Dzięki możliwości pracy wielojęzycznej PrintManager.JDF jest przystosowany do wymagań koncernów międzynarodowych – każdy pracownik posługujący się tym systemem, bez względu na znajomość języków obcych, może teraz pracować w swoim ojczystym języku.
PrintManager.JDF umożliwia również komunikację z urządzeniami parku maszynowego drukarni przy użyciu standardu wymiany danych JDF (Job Definition Format), co jest odpowiedzią na potrzeby firm pragnących przy pomocy jednego systemu kontrolować całe przedsiębiorstwo.

Mariusz Sosnowski omówił poszczególne moduły systemu. Pierwszy z nich –WebToPrint - to rewolucyjne rozwiązanie dla drukarń będące odpowiedzią na rosnące wymagania klientów dotyczące skrócenia czasu realizacji zlecenia. Pozwala on na wykonanie kalkulacji wybranego typu pracy, sprawdzenie i przesłanie plików graficznych oraz złożenie zamówienia poprzez witrynę internetową. Daje również klientom kontrolę nad stanami magazynowymi swoich produktów w magazynie drukarni. Drugi z prezentowanych modułów systemu – ContactManager - to kompleksowe rozwiązanie klasy CRM (Customer Relationship Management), które wspiera komunikację i współpracę pomiędzy przedsiębiorstwem a klientem. Pozwala na skoncentrowanie w jednym miejscu wszystkich danych adresowych i całej korespondencji dotyczącej klientów, dostawców, partnerów oraz pracowników. Wspomaga nie tylko zarządzanie relacjami z klientami, ale również zarządzanie dokumentami i korespondencją oraz procesami biznesowymi takimi jak: sprzedaż i zakupy, akcje marketingowe oraz procesy reklamacji.

Rolą kolejnego modułu – ProductManagera - jest zautomatyzowane tworzenie kalkulacji kosztów różnego rodzaju produktów poligraficznych, kart technologicznych oraz zleceń produkcyjnych. Definiowane są tu normatywy technologiczne określone dla każdej operacji wykonywanej na poszczególnych urządzeniach.
ProductionPlanner to kolejny moduł systemu PrintManager.JDF. Jest on, co podkreślał Mariusz Sosnowski, niezawodny w planowaniu produkcji. Umożliwia planowanie zleceń w oparciu o wykres Gantta, który w połączeniu z rejestrami planistycznymi daje osobom odpowiedzialnym za planowanie wszechstronne narzędzie do tworzenia planu produkcji. Zaletą aplikacji jest łatwość wyszukania informacji na temat planowanych zleceń. Dla zapewnienia komfortu aplikacja umożliwia pracę na dwóch monitorach. Na jednym z nich obrazowana jest tablica planowania, na drugim można swobodnie przeglądać rejestry zawierające informacje technologiczne dotyczące zarówno zleceń jak i poszczególnych operacji.

JobAcquisitor to moduł umożliwiający operatorom maszyn wgląd do szczegółów technologicznych zleceń produkcyjnych oraz rejestrację pracy w czasie rzeczywistym podczas realizacji zlecenia produkcyjnego, co wpływa na sprawniejszą organizację i kontrolę pracy.  Operatorzy maszyn mają także możliwość zgłaszania występujących podczas procesu produkcyjnego błędów oraz przerw w produkcji.
Kolejny prezentowany podczas konferencji moduł – WarehouseManager - obsługuje pełen zakres zadań związanych z zarządzaniem gospodarką magazynową, zarówno materiałową, jak i wyrobów gotowych. Automatyzuje on proces zamawiania materiałów i pozwala na planowanie pracy „na czas”, co znacznie ogranicza koszty magazynowania.

Moduł SalesAssistant to zintegrowane narzędzie do zarządzania dokumentami finansowymi przedsiębiorstwa, pozwalające na automatyczne generowanie faktur na podstawie zamówień klientów oraz danych pochodzących z gospodarki magazynowej. SalesAssistant obsługuje wszystkie standardowe typy dokumentów sprzedaży, zakupu oraz płatności i dodatkowo umożliwia skonfigurowanie specyficznych dokumentów wymaganych przez klienta. BusinessAnalyser – ostatni z prezentowanych modułów systemu PrintManager.JDF - to nowoczesne rozwiązanie informatyczne oparte na technologii hurtowni danych.

Jego podstawową rolą jest dostarczanie uporządkowanej i zrozumiałej informacji wspomagającej podejmowanie decyzji oraz raportowanie na różnych szczeblach zarządzania firmy. Moduł umożliwia prowadzenie analiz działalności operacyjnej przedsiębiorstwa zarówno w obszarze handlowym, produkcyjnym jak i finansowym. Przy pomocy wielu zestawień można monitorować bieżącą sytuację przedsiębiorstwa, a także przeglądać dane historyczne.

„Przepływ pracy i zarządzanie procesami w systemie PrintManager.JDF” – to tytuł kolejnego wystąpienia Mariusza Sosnowskiego, w którym wspólnie ze Zbigniewem Kołodziejem z firmy Infosystems SA omówił na przykładzie systemu PrintManager.JDF zoptymalizowany i zautomatyzowany workflow, a także wprowadzanie standardów nowoczesnego zarządzania w drukarniach. To wystąpienie było prezentacją praktycznych rozwiązań, które omawiane były teoretycznie w pierwszej części spotkania. Prelegenci prezentowali poszczególne moduły – jak wyglądają one w systemie, jak pracują i jak prosta jest ich obsługa. Prezentowali również korzyści wynikające z posiadania poszczególnych narzędzi systemu.

W kolejnym wystąpieniu Swapan Chaudhuri, dyrektor zarządzający Kodak Polska, zaprezentował innowacyjne rozwiązania, jakie dla poligrafii w swojej ofercie posiada firma Kodak Polska. Prelegent nawiązał do zbliżających się targów Ipex, jakie odbędą się w maju w Birmingham, zaznaczając (za Frankiem Romano – znawcą branży i profesorem honorowym Rochester Institute of Technology), że będą to pierwsze targi, podczas których liczba prezentowanych systemów druku cyfrowego przewyższy liczbę maszyn offsetowych; dominować będzie technologia inkjet, w systemach workflow – technologia cyfrowa.

W tym kontekście prelegent omówił, po krótkim przedstawieniu firmy Kodak, systemy inkjetowe, które znajdują się w jej ofercie (począwszy od nowej generacji głowic inkjetowych, opartych na technologii Kodak Stream Inkjet, poprzez systemy Kodak VL2000 na systemach Kodak Prosper kończąc). Prelegent wspomniał również o urządzeniu Kodak NexPress SE, które gwarantuje drukowanie wysokoprzetworzonych aplikacji, posiada jakość i stabilność tradycyjnej maszyny offsetowej, gwarantuje bardzo dużą wydajność, a także wysoką elastyczność w zakresie obsługiwanych mediów.

Urządzenie posiada cztery zespoły drukujące oraz dodatkowy piąty zespół, który pozwala na tworzenie zupełnie nowych aplikacji zwiększających atrakcyjność materiałów drukowanych choćby poprzez możliwość nadania grafice i tekstowi wielowymiarowego, wypukłego charakteru. Prezentację Swapana Chaudhuri wzbogacił film ilustrujący możliwości urządzeń Kodaka w zakresie drukowania danych zmiennych.

Prelegent omówił również krótko systemy workflow znajdujące się w ofercie firmy: Kodak InSite Prepress Portal - kompletne rozwiązanie internetowe, usprawniające system zarządzania przepływem prac, umożliwiające przesyłanie plików przez Internet, ich podgląd oraz współpracę z klientami w trybie online oraz zapewniające zwiększoną przejrzystość, lepszą kontrolę i automatyczne przetwarzanie plików; Kodak InSite Storefront - umożliwiające zlecanie usług drukowania przez Internet, posiadające funkcje sklepu internetowego, pozwalające na zarządzanie zleceniami, śledzenie ich historii, raportowanie, indywidualizację interfejsu i oferowanych usług dla poszczególnych klientów, elastyczny i prosty sposób dodawania produktów i zarządzania nimi, posiadające innowacyjny i łatwy w obsłudze system cen oparty na arkuszu Excel oraz umożliwiające współpracę z formatem JDF.

Swapan Chaudhuri zaprezentował także InSite Variable Data Print - narzędzie do tworzenia personalizowanych prac. Podsumowując prezentację wspomniał o rozwiązaniach Kodaka przeznaczonych dla branży opakowaniowej – tu omówiono system Kodak Flexcel NX. Na zakończenie wspomniał również o bezprocesowych płytach Kodaka, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem na rynku.

Kolejny blok tematyczny poświęcony był możliwościom finansowania innowacyjnych przedsięwzięć w drukarniach przy wykorzystaniu dotacji unijnych. Pierwszy wykład poświęcony był dotacjom unijnym na lata 2007-2013 i sposobom ich pozyskiwania – temat ten zaprezentował Paweł Szarubka z Departamentu Funduszy Europejskich. Prelegent omówił krótko działalność departamentu oraz jego dotychczasowe sukcesy (ogólna kwota dotacji we wnioskach o dofinansowania unijne, które pomogła współtworzyć i opracować firma Infosystems SA sięgnęła w ubiegłym roku sumy 100 mln złotych).

Projekty, w których uczestniczy firma Infosystems SA, dotyczą zarówno informatyzacji drukarń, jak też połączenia projektów informatycznych z zakupem bardzo kapitałochłonnych środków produkcji, jakimi są nowoczesne maszyny drukujące, oprogramowanie, urządzenia do introligatorni itd. Prelegent omówił możliwości i sposoby pozyskania określonych funduszy w zależności od rodzaju inwestycji oraz miejsca jej realizacji. Przedstawił również ogólnopolski i regionalny harmonogram związany z przyznawaniem dotacji unijnych, a także podał przykłady projektów, którym udało się pozyskać dotację. Analizę opłacalności i zwrotu z inwestycji w innowacyjne technologie w poligrafii, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na przykładzie konkretnej drukarni przeprowadził Tomasz Tuszyński, również reprezentujący Departament Funduszy Europejskich.

Mamy nadzieję, że bogaty program konferencji spodobał się naszym gościom. W naszych planach mamy kolejne tego rodzaju spotkania. Jesteśmy przekonani, że obecny czas jest dobrą porą dla firm, które myślą o innowacyjnych rozwiązaniach usprawniających pracę ich przedsiębiorstw. Te, które zdecydują się na inwestycje w nowe maszyny i technologie, a przy tym zdecydują się sięgnąć po niemałe przecież dotacje unijne, z pewnością wyprzedzą inne drukarnie na trudnym i bardzo konkurencyjnym rynku zleceń. Nasze konferencje mają ułatwić przedsiębiorcom podejmowanie tych trudnych decyzji – powiedział Mariusz Sosnowski.

Dodatkowe informacje na temat firmy Infosystems SA:
Infosystems SA
Ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa
Tel. 0-22 333 83 50, 333 83 60
Fax 0-22 333 83 75
E-mail: info@infosystems.pl
http://www.infosystems.pl
Opracowanie informacji:PAI
Źródło: ''