Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp z o.o., która jest w pełni zależna od Basell Orlen Polyolefins Sp z o.o. w swej handlowej ofercie proponuje innowacyjny gatunek z asortymentu firmy Basell. Jest nim Clyrell1 RC 514L, łatwo przetwarzalny gatunek polipropylenu do produkcji przezroczystych i sztywnych opakowań metodą termoformowania jako alternatywa dla PCW i A-PET

Clyrell RC 514L jest gatunkiem tworzywa adresowanym do producentów opakowań wymagających wysokiej przezroczystości w połączeniu z odpowiednią sztywnością. Typowym obszarem zastosowania tworzywa Clyrell jest produkcja kubków, opakowań typu „blister”, termoformowanych tacek do pakowania mięsa, świeżych warzyw oraz dań gotowych.

W porównaniu do standardowych gatunków polipropylenu, Clyrell RC 514L posiada szeroki zakres parametrów przetwórczych i użytkowych, co pozwala na łatwe zastąpienie nim w procesie produkcji tworzyw takich jak sztywny PCW czy A-PET. Clyrell łączy w sobie wysoką sztywność i przezroczystość. Dzięki temu uzyskiwana jest wysoka odporność mechaniczna opakowania i optymalne właściwości estetyczne.


Clyrell RC 514L posiada szeroki zakres parametrów przetwórczych i użytkowych, co pozwala na łatwe zastąpienie nim w procesie produkcji tworzyw takich jak sztywny PCW czy A-PET

Folia przeznaczona do dalszego termoformowania może być wytwarzana jako jedno lub wielowarstwowa oraz laminowana. Opakowanie może być napełniane na gorąco, sterylizowane oraz podgrzewane wraz z zawartością w kuchence mikrofalowej. Opakowanie z polipropylenu Clyrell łatwo poddaje się zgrzewaniu bez konieczności stosowania dodatkowej warstwy.

Dzięki optymalnemu połączeniu wymienionych parametrów oraz korzystnym parametrom przetwórczym, Clyrell stanowi zamiennik dla polistyrenu, polichlorku winylu czy A-PET bez konieczności inwestycji w proces termoformowania, napełniania i zamykania opakowań. Bardzo korzystnie kształtuje się także wielkość skurczu – około 1%.

W celu potwierdzenia zalet polipropylenu Clyrell RC 514L, firma Basell przeprowadziła szereg prób porównawczych u swoich klientów na liniach pakujących typu FFS przy zastosowaniu gatunku Clyrell i tworzywa A-PET.

Produkowano przezroczyste, płytkie tacki do pakowania mięsa, wędlin i sera. Wyniki prób potwierdzają, że parametry i wydajność produkcji oraz zużycie tworzywa stawiają Clyrell w korzystnej pozycji względem A-PET.


Przykłady opakowań z polipropylenu Clyrell RC 514L do warzyw


Przykłady kubków z polipropylenu Clyrell RC 514L


Przykłady tacek z polipropylenu Clyrell RC 514L


Przykłady opakowań z polipropylenu Clyrell RC 514L do wędlin

Firma Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. od dawna wprowadza wysokie standardy w przemyśle i przetwórstwie tworzyw sztucznych w Polsce poprzez dwie fabryki w Płocku. BOP jest spółką joint venture, utworzoną przez Basell Europe Holdings B.V. i PKN ORLEN S.A., w której każdy z partnerów ma 50% udziałów. Spółka posiada w Płocku światowej skali bliźniacze zakłady do produkcji polipropylenu i polietylenu. Basell jest producentem i dystrybutorem polipropylenu i polietylenu.

Stale udoskonala technologie produkcji. Jest liderem w ich opracowywaniu i rozwijaniu. PKN ORLEN S.A. to jeden z liderów przemysłu naftowego w Europie Centralnej, największy polski producent wyrobów petrochemicznych, przetwórca ropy naftowej oraz dystrybutor światowej klasy paliw i produktów ropopochodnych.

Źródło: Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.
Źródło: ''