Inteligentne Opakowanie Farmaceutyków (IPP) jest dziełem dwójki wynalazców: Jakoba Ehrensvaerda i Stina Grip pracujących dla szwedzkiego przedsiębiorstwa Cypak. Istniejąca od 1999 roku firma specjalizuje się w opracowywaniu nowoczesnych elektronicznych rozwiązań wedle formuły „Smart, Secure, Connected (Inteligentne, Bezpieczne, Połączone)”. Nie chodzi tu o nieporęczne urządzenia informatyczne, ale o kieszonkowych rozmiarów opakowania papierowe wyposażone w układ elektroniczny zdolny do przeniesienia danych na komputer PC.

Te założenia spełnia też opatentowany wynalazek opakowania na leki, który rozwiązuje dotychczasowe problemy pojawiające się w trakcie procesu leczenia. Tradycyjny listek z ampułkami na tabletki wymagał od pacjenta wielu dodatkowych starań koniecznych dla zachowania regularności zażywania leku. Zazwyczaj odbywało się to z użyciem kartki i długopisu. Dodatkowo lekarz pozbawiony był możliwości nadzoru nad pacjentem co często prowadziło do braku wyraźnej poprawy stanu zdrowia. IPP jest odpowiedzią na wyniki badań brytyjskich naukowców, które wykazały, że ponad połowa leków przepisanych na długoterminowe terapie nie jest zażywana według zaleceń lekarza.

Opakowanie, które wyglądem i rozmiarami nie różni się znacząco od tradycyjnego, kryje w sobie układ elektroniczny. Całość działa na zasadzie impulsów piezoelektrycznych. Wyciśnięcie tabletki jest automatycznie rejestrowane w pamięci. Dodatkowo system sygnałem dźwiękowym przypomina o konieczności zażycia leku lub domaga się umieszczenia w lodówce, jeśli temperatura otoczenia nie jest odpowiednia dla substancji chemicznych wchodzących w skład lekarstwa. Co jakiś czas pacjent ma możliwość przeniesienia danych z opakowania na domowy komputer PC. Czyni to za pomocą dostarczonego wraz z IPP skanera. Cały proces wymaga jedynie przyłożenia opakowania do skanera. Skopiowane dane za pośrednictwem Internetu wędrują do centralnego komputera kliniki, gdzie są magazynowane w bazie danych. Takie rozwiązanie zapewnia lekarzowi nadzór nad procesem leczenia nie jednego a całych grup pacjentów.

Cypak uzyskał patent na swój wynalazek. Przedsiębiorstwo udzieliło wyłącznej licencji firmie MeadWestvaco na terenie Ameryki Północnej, jak i wielu licencji niewyłącznych poza tym regionem. Pierwsze próby wprowadzenia do użycia będą miały na razie charakter eksperymentalny, jednak już 1200 szt. produktu dostarczone zostało do Uniwersytetu w Lund w Szwecji. Urządzenia będą tam testowane pod kątem ich przydatności w procesach leczenia zawyżonego poziomu cholesterolu. Wydaje się, że największą przydatność system może wykazać w przypadkach adaptacji po operacji transplantacji organów, gdzie od regularności przyjmowania leków zależeć może życie pacjenta.