Firma NanoMarkets szacuje, że globalny rynek opakowań inteligentnych (tzw. "smart packaging") w roku 2011 osiągnie wartość 4.8 mld USD, a w roku 2013 osiągnie wartość ponad 14 mld USD.

Już niedługo należy oczekiwać nie tylko rewolucji w jakości opakowań (która ciągle postępuje), a także w zakresie spełnianych przez opakowania funkcji. Poza ochroną produktu, opakowaniom powierza się dodatkowe „obowiązki“ w zakresie usprawniania systemu logistyki, informowania nie tylko o zawartości, ale także o sposobie wykorzystania produktu i wiele innych.

Opakowanie w wielu przypadkach będzie środkiem komunikacji pomiędzy konsumentem a producentem produktu. Przedsmak tego rodzaju możliwości stanowią już opakowania dla medykamentów. Jedna z ostatnich propozycji szwajcarskiej firmy Aradex Ltd. stwarza możliwość przypominania, za pomocą SMS-a, o czasie użycia medykamentu. Dostępne są już inteligentne opakowania listkowe umożliwiające zbieranie od użytkowników informacji o samopoczuciu pacjenta podczas okresu zażywania leku.

Opakowania inteligentne w tym dziale produktów są odpowiedzią na wyniki badań brytyjskich naukowców, które wykazały, że ponad połowa leków przepisanych na długoterminowe terapie nie jest zażywana według zaleceń lekarza.

Źródło:
Źródło: ''