IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa "Odpady opakowaniowe – teoria i praktyka realizacji ustawowych obowiązków" odbędzie się w dniach 19-20 marca 2009 r. w Toruniu.

Regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami w Polsce ulegają częstym zmianom, by osiągnąć standardy wymagane przez dyrektywy unijne. Wyznaczane są poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych podczas gdy polski rynek selektywnej zbiórki odpadów w dalszym ciągu rozwija się w bólach. Wciąż jeszcze brakuje nowoczesnych instalacji do recyklingu odpadów opakowaniowych, co nie sprzyja wdrażaniu nowych rozwiązań na rynku opakowaniowym w Polsce.

Podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Odpady opakowaniowe – teoria i praktyka realizacji ustawowych obowiązków” zostaną prześledzione aktualne i planowane regulacje prawne oraz zostana także omówione perspektywy rozwoju wybranych grup opakowań.

Ważnym elementem bedzie również sprawozdawczość w ewidencji odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Konferencja skierowana jest do producentów opakowań i produktów w opakowaniach, przedstawicieli organizacji odzysku oraz firm prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych, zakładów gospodarki komunalnej, przedstawicieli gmin, a także importerów, eksporterów, sprzedawców i użytkowników produktów w opakowaniach.

Organizatorzy chcą umożliwić wypowiedź wszystkim zainteresowanym stronom, dlatego prezentowane w programie wystąpienia będą dotyczyły różnych grup opakowań.

Więcej na www.abrys.pl, www.komunalny.pl
Źródło: ''