Karton PankaPlex, który został zaprojektowany i jest używany w szerokim zakresie do produkcji naczyń jednorazowych, obecnie otrzymał certyfikat o możliwości kompostowania dla gramatur pomiędzy 190 a 240 gsm. Testy zostały przeprowadzone i pozytywnie certyfikowane przez Laboratorium ISEGA, zgodnie z normą Europejską EN 13432 (‘Opakowania, Wymagania dla Opakowań odzyskiwanych na drodze kompostowania i biodegradacji’). Norma określa program testowy, warunki oraz kryteria oceny, które muszą spełniać opakowania nadające się do kompostowania.

Karton firmy Pankaboard do produkcji tacek papierowych otrzymał certyfikat o możliwości kompostowania
Testy udowodniły, że kartony PankaPlex ulegają rozłożeniu i biodegradacji w zdefiniowanym, ściśle określonym czasie. Dodatkowo, kartony te spełniają wszystkie wymagania co do składu chemicznego, z uwzględnieniem niskiego poziomu metali ciężkich, co ogranicza negatywny wpływ na środowisko. W związku z tym produkt nie wpływa negatywnie na jakość finalnego kompostu i może być bezpiecznie poddany recyclingowi w procesie kompostowania.

“Cieszymy się, że karton PankaPlex przeszedł pozytywnie testy i otrzymał certyfikat. Dla użytkowników naczyń jednorazowych oznacza to, że naczynia te wykonane z kartonu PankaPlex mogą być bezpiecznie poddane kompostowaniu, razem z odpadami organicznymi. To kolejny przykład zobowiązania się firmy Pankaboard do ciągłego udoskonalania swoich produktów w celu osiągnięcia większego bezpieczeństwa i ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne” – mówi Christer Nordman, wiceprezes Działu Sprzedaży i Marketingu firmy Pankaboard.Pankaboard Oy jest prywatną papiernią produkującą kartony FBB i kartony specjalne, z centralą w Finlandii. Fabryka zlokalizowana jest w mieście Pankakoski we wschodniej Finlandii. Firma produkuje 100.000 ton kartonu rocznie, przy czym prawie całość jest eksportowana do Europy, Ameryki Północnej i Azji. Produkty Pankaboard posiadają certyfikaty PEFC i FSC. Tradycja produkcji kartonu w mieście Pankakoski rozpoczęła się ponad 100 lat temu.

www.pankaboard.com