Na stronach Ministerstwa Środowiska pojawił się kolejny projekt tekstu nowelizacji ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

Zmiana tekstu projektu ustawy m.in. dotyczy odpadów po środkach i odpadach niebezpiecznych. Dodatkowo sprecyzowano, które procesy od R1 do R15 są procesami recyklingu, a które odzysku. Również na mocy nowelizacji marszałkowie poszczególnych województw będą odpowiedzialni za prowadzenie rejestrów przedsiębiorców podlegających ustawie, rejestru organizacji odzysku i podmiotów zajmujących się procesami odzysku i recyklingu.

Projekt ustawy do pobrania: Projekt nowelizacji ustawy z 26.10.2006
Źródło: ''