Centrum opakowaniowe w Grazu koncentruje się obecnie na produkcji worków z siatki i tkanin używanych do pakowania owoców i warzyw lub ziarna. W tej chwili zapotrzebowanie na worki siatkowe na całym świecie pokrywane jest w 95% przez tworzywa sztuczne.

Tkaniny w nowej technologii Double Twist są kolejnym dowodem na to, że w przypadku stosowania surowców naturalnych w kompletnym cyklu produktu nie tylko chronione jest środowisko naturalne, lecz że przede wszystkim można zaoferować konsumentowi "lepszy produkt".
W dużym uproszczeniu, w tej nowej procedurze tkania każda nić jest owijana dwukrotnie o drugą, przez co przy mniejszym niż do tej pory zużyciu materiału osiągana jest znacznie większa odporność na rozdarcia. Zastosowanie surowców naturalnych i zwiększona dzięki technologii Double Twist odporność na rozdarcia nowych tkanin otwierają szerokie możliwości zastosowań.

Double Twist
Podczas produkcji na mechanicznych maszynach tkackich powstają bardzo niewielkie emisje szkodliwych substancji. W przypadku produkcji worków z tworzyw sztucznych ilość odpadów (folie PE) wynosi do 25%, w procedurze Double Twist maksymalnie 10%.
Opatentowana nakładka pozwala na napełnianie worków także za pomocą automatów (zwoje).
W przeciwieństwie do worków z tworzyw sztucznych produkowanych w procedurze raszlowej nie "lecą" oczka, przez które może wysypać się zawartość. Dzięki temu można uniknąć przestojów w maszynach napełniających, utraty towaru i produkcji wybrakowanej. W technice Double Twist uszkodzone mogą zostać tylko pojedyncze nici worka, a nie cały zwój.
Niewielkie zmiany procedury pozwalają na najróżniejsze metody tkania: od oczek szerokich do bardzo gęstych. Możliwa jest także kombinacja kilku kolorów nici i metod tkania w obrębie jednego worka. Można bezpośrednio wpleść okienka wglądu lub logo. Pojedyncze worki są wyposażone w taśmę do ściągania i można je wielokrotnie używać.
Używane są surowce odnawialne jak konopie, len, celuloza i bawełna, a wartościowe zasoby ropy naftowej są chronione.
Włókna naturalne posiadają właściwości regulujące wilgotność i przepuszczają powietrze, dzięki czemu owoce i warzywa znacznie dłużej pozostają świeże (zapobiega to np. przedwczesnemu wypuszczaniu pędów przez ziemniaki i cebulę, tworzeniu się pleśni). Poprzez coraz większe zapotrzebowanie na ekologiczne artykuły spożywcze ze strony konsumentów powstaje także rosnący rynek opakowań biogenicznych optymalizujących prezentację produktu na POS. Produkt został wyróżniony nominacją podczas rozdania austriackich nagród państwowych za wzorowe opakowanie 2000 oraz austriacką nagrodą Eco-Design 2001. Jest także laureatem nagrody za ochronę środowiska landu Steiermark 1995.