Komunikat komitetu organizacyjnego konferencji dotyczącej kierunków rozwoju polskiej poligrafii i opakowań, która odbędzie się w Poznaniu w kwietniu 2010.

W związku z dynamicznym rozwojem nowoczesnych technologii oraz zmieniającymi się warunkami ekonomicznymi w branży poligraficznej, przedstawiciele środowisk naukowych i branżowych polskiej poligrafii i opakowań podjęli decyzję o zorganizowaniu w kwietniu przyszłego roku konferencji dotyczącej stanu obecnego i kierunków rozwoju branży w Polsce.

Konferencja odbędzie się w dn. 8-9 kwietnia 2010 r. w Poznaniu i będzie poświęcona analizie sytuacji na rynku poligrafii i opakowań, potencjalnym kierunkom rozwoju oraz sposobom przezwyciężania problemów stojących obecnie przed branżą, w tym zwiększenia roli poligrafii jako gałęzi nauk technicznych. Skład Komitetu Organizacyjnego imprezy tworzą przedstawiciele: Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego; Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań; Instytutu Mechaniki i Poligrafii Politechniki Warszawskiej; Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej; oraz: Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP, Polskiej Izby Druku i Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Na spotkaniu w dn. 18 sierpnia br. Komitet Organizacyjny wstępnie określił zakres i program konferencji. W skład Rady Programowej konferencji wejdą specjaliści z branży poligraficznej i opakowaniowej.

Komitet Organizacyjny: COBRPP, COBRO, IMiP PW, IPiP PŁ, ZG SP SIMP, PID, MTP

Kontakt: Sekretariat COBRPP, tel. (22) 620 80 70
Źródło: ''