W dniu 18 listopada br, w Hotelu Holiday Inn w Warszawie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja pt. Przemysł artykułów powszechnego użytku a realizacja polityki Polski w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Minister Środowiska, prof. Maciej Nowicki objął konferencję honorowym patronatem, a organizacja Konferencji dofinansowana zostanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Rząd RP prowadzi prace nad zmianą fundamentów prawnych w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych, dlatego w trakcie paneli dyskusyjnych poruszone zostaną najbardziej bieżące tematy branżowe, m.in: • Projekt nowej Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Zmiana przepisów o obowiązkach przedsiębiorców(…), opakowaniach i odpadach opakowaniowych trwa już ponad trzy lata, natomiast zmienione w 2005 roku przepisy nie poddane zostały notyfikacji technicznej w UE. Projekt nowej ustawy dwukrotnie już był zdejmowany z porządku obrad Rady Ministrów, gdyż oprócz popieranych przez środowisko zmian zawiera kontrowersyjne zapisy.

• Nowa ramowa Dyrektywa o odpadach
Dyrektywa weszła w życie w listopadzie 2008 r. Polski rząd ma czas na transpozycję przepisów do krajowego prawa do grudnia 2010 roku. W życie wejdzie więc całkiem nowa Ustawa o odpadach.

Pewną część dyskusji poświęcimy roli sieci handlowych w gospodarce odpadami opakowaniowymi, poruszymy zagadnienia związane z aspektami zrównoważonego rozwoju oraz edukacją.

Konferencję adresujemy do przedsiębiorców wprowadzających na rynek opakowane produkty, także sieci handlowych, producentów opakowań, organizacji odzysku, firm z branży gospodarki odpadami. Organizatorem Konferencji jest Stowarzyszenie Eko-Pak, jedyny reprezentant przemysłu wykorzystującego opakowania. W konferencji wezmą udział najlepsi specjaliści i eksperci z branży.

Program Konferencji

Formularz zgłoszeniowy

Informacje dostępne są także na stronie www.eko-pak.com.pl
Źródło: ''