Data rozpoczęcia
2009-11-11
Data zakończenia
2009-11-11

Szanowni Państwo! Mamy zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w XVI Konferencji Naukowo-Technicznej - Recyrkulacja w Budowie Maszyn, "EFEKTYWNOŚĆ", która odbędzie się w dniach 20-21 maja 2010 roku w Bydgoszczy. Pragniemy podkreślić, że Konferencja jest organizowana od 1991 roku.

Podstawowym założeniem przyjętym przez organizatorów Konferencji jest kontynuacja dotychczasowych działań, wymiana doświadczeń, a także dalsza integracja środowiska specjalistów świata nauki i przemysłu, związanych z efektywnością energetyczną recyrkulacji oraz recyklingiem. Treść i poziom naukowy Konferencji będą kształtowane poprzez udział Państwa w obradach. Przekonanie to jest zobowiązaniem dla zapewnienia Państwu interesującego programu merytorycznego podczas pobytu w Bydgoszczy.

HONOROWY PATRONAT ORGANIZOWANEJ KONFERENCJI:
Prof. dr hab. inż. Antoni Bukaluk
J.M. Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

KOMITET NAUKOWY, RECENZENCKI I PROGRAMOWY:
- Prof. Józef Flizikowski - Przewodniczący, WIM, UTP w Bydgoszczy
- Prof. Bogdan Żółtowski - Dziekan WIM, UTP w Bydgoszczy
- Prof. Michał Styp-Rekowski, Prodziekan WIM, UTP w Bydgoszczy
- Prof. Marek Bieliński, WIM, Prorektor UTP w Bydgoszczy; Wiceprezes BTN
- Prof. Henryk Wrembel, Prezes BTN
- Prof. Michael Gehde, TU Chemnitz, Niemcy
- Prof. Zbigniew Kikiewicz, WIM, UTP w Bydgoszczy
- Prof. Zbigniew Kłos, WMRiT, PP, Poznań
- Prof. Marek Kozłowski, WM, PWr, Wrocław
- Prof. Józef Krzyżanowski, WM, PWr, Wrocław
- Dr inż. Marek Macko, WMFiT, UKW w Bydgoszczy
- Prof. Günter Mennig, Honorar Prof, TU Chemnitz, Niemcy
- Dr.-Ing. Hannes Michael, TU Chemnitz, Niemcy
- Mgr inż. Piotr Muzyczuk, Centrum Onkologii, Bydgoszcz
- Prof. Hans-Joachim Schmid, Uniwersytet Paderborn, Niemcy
- Prof. Manfred Pahl, Uniwersytet Paderborn, Niemcy
- Prof. Jan Sidor, WIMiR, AGH w Krakowie
- Prof. Robert Sikora, WM, PL, Lublin
- Prof. Tomasz Sterzyński, WBM PP, Poznań, WTiCH, UTP w Bydgoszczy
- Prof. Tomasz Tyralski, WM, PŁ, Łódź
- Prof. Jan Wojciechowski, WM, PWr, Wrocław
- Prof. Joachim Zimniak, WIM, UTP w Bydgoszczy

KOMITET ORGANIZACYJNY:
- Prof. Józef Flizikowski - Przewodniczący, WIM, UTP w Bydgoszczy
- Dr inż. Franciszek Bromberek, Prodziekan WIM, UTP w Bydgoszczy
- Dr inż. Adam Mroziński, WIM, UTP w Bydgoszczy
- Dr inż. Andrzej Tomporowski, WIM, UTP w Bydgoszczy
- Mgr inż. Helena Ciara, UTP w Bydgoszczy - sekretariat
- Koło Naukowe Studentów TopGran

ZAGADNIENIA:
1. Systemy i środowisko techniczne - potencjały i efektywność działania
2. Sprawność, podatność, użyteczność, emisje CO2, recykling energetyczny
3. Innowacje i inżynieria surowców, tworzyw, materiałów oraz regeneracji
4. Badania i rozwój recyklingu, recyrkulacji, produktu w ekotechnologii maszyn
5. Monitorowanie technologii, certyfikaty energetyczne maszyn
6. Forum Młodych Recyklerów - Doktoranci i Koła Naukowe

WYSTAWA:
Recykling stosowany, efektywny, bezpieczny, zrównoważony i użyteczny

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI:
20-21 maja 2010 roku, obiekty UTP w Bydgoszczy, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

TERMINY:
15.12.2009r. - Zgłoszenie referatu, posteru, komunikatu
15.01.2010r. - Potwierdzenie przyjęcia artykułu - Komunikat nr 2
15.02.2010r. - Nadsyłanie pełnego tekstu wystąpienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pliki prac należy przesłać po skopiowaniu na płycie CD.
Należy również dołączyć po 1 egz. autorskiego wydruku każdej pracy. Objętość: do 5 str.
30.04.2010r. - Ostateczny termin wpłaty za udział w Konferencji.

KOSZT UCZESTNICTWA:
Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 650 zł od jednej osoby (za każdą dodatkową publikację tego samego autora 400 zł) i obejmuje:
- jedną publikację w recenzowanym wydawnictwie,
- poczęstunek w czasie trwania Konferencji,
- koszty organizacyjne.

Płatność na konto Konferencji:
BANK PEKAO S.A. II O/Bydgoszcz nr 93124034931111000042791256
koniecznie z dopiskiem: "Recyrkulacja 10 - Imię i Nazwisko"

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej Instytut Technik Wytwarzania (Recyrkulacja `10)
Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz
tel./fax.: 052 340-8255 hel@utp.edu.pl, www.kmsios.utp.edu.pl

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:
Wszystkie referaty będą recenzowane. Komitet Naukowy i Recenzencki podejmie decyzję o ich przyjęciu i opublikowaniu w wydawnictwie z 4 punktami. Zgodnie z dotychczasową tradycją referaty będą prezentowane podczas sesji plenarnych i posterowych. Zgłoszenia udziału w Konferencji prosimy przesłać na adres organizatorów wypełniając załączoną "kartę zgłoszenia". Dalsze informacje, dotyczące planowanej konferencji, zostaną podane w drugim komunikacie, stosownie do zamieszczonego terminarza organizacji konferencji.
Źródło: ''