Branża papiernicza jest w Polsce jedną z najszybciej rozwijających się obecnie gałęzi gospodarki. Wzrasta produkcja i zużycie. W ramach międzynarodowej specjalizacji, polskie firmy produkują głównie opakowania z tektury falistej.

Nakłady ponoszone na pakowanie wyprodukowanych wyrobów szacowane są średnio na około 2 proc. wartości produktu krajowego brutto. Wartość ta od wielu lat utrzymuje się na podobnym poziomie. W dużych, wysoko rozwiniętych krajach, takich jak: Francja, Japonia, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, wartość ta jest nieco niższa i wynosi około 1,6 proc. Jednak wskaźnikiem zapotrzebowania rynku na materiały opakowaniowe jest masa zużytych opakowań na jedną osobę. W państwach Unii Europejskiej wynosi ona ok. 160 kg zużytych opakowań rocznie, w USA – ponad 200 kg. Obecnie na jednego mieszkańca w Polsce zużywa się ponad 70 kg opakowań.

Ministerstwo Gospodarki w swoich zestawieniach podaje, że dynamika produkcji sprzedanej przemysłu papierniczego w listopadzie 2005 roku w stosunku do listopada 2004 roku wynosi 112,2 proc. Wskaźniki te z roku na rok będą systematycznie wzrastać. Ich wzrost jest wprost proporcjonalny do wzrostu zamożności społeczeństwa. Wraz z rosnącym poziomem życia rośnie zapotrzebowanie zarówno na papiery do celów opakowaniowych, jak i na papiery biurowe, a także graficzne. Coraz więcej firm inwestuje w nowy park maszynowy i zgłasza się po unijne dotacje.


Produkcja całego przemysłu papierniczego w Polsce

Unijne wymogi zmuszają rodzimych przedsiębiorców do używania w branży opakowaniowej materiałów, które nadają się do powtórnego przetworzenia, zapobiegając tym samym nadmiernemu eksploatowaniu środowiska. Materiałem spełniającym te wymagania jest m.in. tektura. Zużyte opakowania papieru i tektury to średnio 48 proc. makulatury. Nadają się dobrze do powtórnego przetworzenia. Od kilku lat wyraźny jest wzrost produkcji tektury falistej. W roku 2004 w Polsce produkowano jej 925 tysięcy ton, w roku 2005 już 1 020 tysięcy ton. W pierwszym kwartale bieżącego roku produkcja sięgnęła 270 tysięcy ton, co pozwala prognozować kolejny dobry rok dla tej branży.

Branża papiernicza zaspokaja potrzeby wielu sektorów gospodarki. Produkuje się papiery biurowe, opakowaniowe, higieniczne. Każdy z nich wymaga innego sposobu wytwarzania. Dlatego dynamika importu i eksportu jest duża w tej branży. Poszczególne państwa specjalizują się w wytwarzaniu konkretnych wyrobów papierniczych. Polska jest największym rynkiem papierniczym w tej części Europy. Przeważająca większość firm jest sprywatyzowana. W wielu z nich dominuje kapitał zagraniczny, co pozwala na elastyczność w warunkach mniej korzystnej koniunktury w branży. Na rynku papierów opakowaniowych standardem jest wąska specjalizacja. I tak, dla przykładu, Polska jest liderem w produkcji brązowego papieru opakowaniowego z tektury falistej, papier biały natomiast jest domeną firm skandynawskich.

Dlatego coraz więcej firm inwestuje w nowy park maszynowy i zgłasza się po unijne dotacje. Jednocześnie wiele firm z branży zmienia profil, w związku z upowszechniającym się trendem do zastępowania opakowań plastikowych opakowaniami z papieru i tektury. Takie działanie wymusza na nas dostosowanie się do wymogów unijnych, które mówią o sukcesywnym zwiększaniu udziału opakowań podlegających odzyskowi.

Źrodło: Gazeta Prawna