Pierwszy dzień targów POLEKO przyniósł rozstrzygniecie piątej już edycji Konkursu o Puchar Recyklingu. Na terenie MTP w Poznaniu nagrodzono firmy i instytucje prowadzące selektywną zbiórkę odpadów. Duża frekwencja i ilość przybyłych gości do sali konferencyjnej World Trade Center może świadczyć o coraz większym zainteresowaniu problematyką recyklingu w kraju.

Konkurs promuje, rozpowszechniania i wdraża przedsięwzięcia recyklingowe w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Skierowany jest do podmiotów, które podjęły działania zmierzające do zmniejszenia ilości gromadzonych i unieszkodliwianych odpadów, przez zorganizowanie selektywnej zbiórki i odzysku surowców wtórnych oraz przekazanie ich do recyklingu.

To pierwsza na skalę kraju akcja, która kompleksowo ocenia jakość wprowadzanych programów segregacji odpadów. W tym roku po raz pierwszy została uruchomiona nowa kategoria dotycząca zgłoszeń prowadzonej edukacji ekologicznej. Pozostałe tzw. kategorie materiałowe w tym: szkło, puszki, tworzywa, makulatura i kartony do płynnej żywności pozwoliły wybrać liderów w poszczególnych branżach:

Liderzy w kategorii "szkło" - szklaną statuetkę otrzymali:
- Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "MASTER" Sp. z o.o. Tychy
- Celowy Związek Gmin CZG-12 Sulęcin
- "EKOLAND" Mariola Studnic Zabełków

Statuetki SREBRNEJ PUSZKI otrzymali:
- Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. Leżajsk
- Celowy Związek Gmin CZG-12 Sulęcin
- EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów

Statuetki w kategorii ZŁOTA BELA MAKULATURY otrzymali:
- EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów
- Urząd Miejski w Pruszkowie

Statuetki w kategorii LIDER ZBIÓRKI TWORZYW przyznano:
- EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów
- Celowy Związek Gmin CZG-12 Sulęcin
- Gminny Zakład Komunalny Gromadzenia i Utylizacji Odpadów Wodociągów i Kananlizacji w Brzeźnicy

Statuetki w kategorii OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE otrzymali:
- Celowy Związek Gmin CZG-12 Sulęcin - EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów - "Beskid" Sp. z o.o. Żywiec

Ponadto przyznano:

Puchar Recyklingu Banku Ochrony Środowiska oraz 10 000 zł dla:
Celowego Związeku Gmin CZG-12 Sulęcin – za kompleksowy regionalny program gospodarki odpadami w sposób nowoczesny regulujący problem odpadów komunalnych na terenie 13 gmin oraz skuteczność i innowacyjność działań edukacyjnych wspierających program.

Puchar Recyklingu Ministerstwa Infrastruktury oraz 10 000 zł dla:
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Kazimierza Wielka – nagrodzony za upowszechnianie wśród mieszkańców gminy jak również w środowisku wiejskim działań związanych z prowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów i odzyskiwaniem surowców wtórnych.

Puchar Recyklingu Związku Miast Polskich oraz 10 000 zł dla:
firmy EKO-Region Sp. z o.o. - Bełchatów – nagrodzony za prężne i efektywne działania w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, połączenie edukacji z praktycznymi działaniami na rzecz redukcji odpadów oraz wzorcowy sposób prezentacji i przygotowania materiałów konkursowych.

Puchar Recyklingu Polskiej Izby Ekologii oraz 10 000 zł dla:
Grupy RETHMANN – nagrodzona za całokształt i kompleksowość działań w zakresie selektywnej zbiórki surowców wtórnych, za otwartość na współpracę z władzami gmin, firm jak i klientami indywidualnymi w zakresie zbiórki surowców wtórnych.
Źródło: ''

Komentarze

  • Statuetki na POLEKO

    Brawo! Wreszcie Polacy zaczynają sprzątać i dostrzegać, że na tym sprzątaniu można zarobić. Żałuję, że nigdy nie uczestniczyłam w POLEKO bo na pewno jest to miejsce gdzie można spotkać wielu ciekawych ludzi, którzy potrafią połączyć przyjemne z pożytecznym.