Data rozpoczęcia
2009-08-21
Data zakończenia
2009-08-21

23-24.11.2009r., Targi POLEKO, Poznań

Firma Abrys Sp. z o.o. zaprasza na XIII Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny, który odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2009 roku, przy targach POLEKO 2009 w Poznaniu. Zjazd Ekologiczny to prestiżowe wydarzenie odbywające się w okresie trwania Targów POLEKO w Poznaniu. Jest to jedna z największych imprez ekologicznych organizowanych w Polsce, która porusza najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące branży ochrony środowiska w kraju i za granicą. Wiodący temat tegorocznej edycji Zjazdu to "Gospodarowanie odpadami". Polska to jeden z trzech krajów członkowskich Unii Europejskiej, który ma inny od reszty system gospodarowania odpadami. Jesteśmy świadomi konieczności zmian, jakie powinny zostać wprowadzone do naszego prawa, dlatego strona rządowa przedstawiła dokument odnośnie sposobu uregulowania sektora gospodarowania odpadami. Zmiany będą znaczące, zatem można mówić o rewolucji w zapisach związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.Podczas Zjazdu zajmiemy się ważnym tematem organizacji systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości. Pokażemy, w jaki sposób ministerstwa chcą rozwiązać kwestię organizacji nowego sposobu gospodarowania odpadami. Chcemy w przejrzysty sposób przedstawić obowiązki i zasady funkcjonowania poszczególnych poziomów administracji publicznej w nowym systemie. Kolejnym ważnym aspektem, który poruszymy w trakcie obrad, będzie omówienie sposobu finansowania gospodarki odpadami. Zastanowimy się, czy likwidacja powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej będzie miała wpływ na racjonalne finansowanie i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Chcemy umożliwić wypowiedź wszystkim zainteresowanym stronom, dlatego w trakcie obrad odbędzie się panel dyskusyjny na temat "Czy zmiana systemu gospodarowania odpadami pozwoli zracjonalizować gospodarkę odpadami?" podczas którego postaramy się uzyskać odpowiedź na to pytanie. Kolejnym celem spotkania jest omówienie kluczowych zagadnień cyklu konferencji związanych z gospodarką odpadami. Podsumowania ciągu spotkań dokonają wybitni naukowcy, którzy sprawowali opiekę merytoryczną nad poszczególnymi spotkaniami i podejmą tematy dotyczące składowania odpadów komunalnych, selektywnej zbiórki, segregacji i recyklingu odpadów. Specjaliści przedstawią również wątek odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych, a także porusza kwestię projektów budowy mechaniczno-biologicznych zakładów przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacji termicznego przekształcania odpadów.

Jak co roku w programie Zjazdu znajdą się imprezy towarzyszące, seminaria i konferencje prowadzone przez osoby zaangażowane w działania na rzecz ochrony środowiska. Tradycyjnie pierwszy dzień kongresu zakończy się uroczystą Galą, podczas której zostaną wręczone nagrody oraz wyróżnienia za działalność na rzecz ochrony środowiska. W drugim dniu Zjazdu będziemy gościć przedstawicieli ambasady Danii jako współorganizatora "Dnia Duńskiego" - seminarium poświęconego duńskim doświadczeniom i technologiom dla ochrony środowiska.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, zakładów gospodarki komunalnej, polskich i zagranicznych przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami, recyklingiem i selektywną zbiórka oraz reprezentantów świata nauki. Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo w tym ważnym wydarzeniu będzie świetną okazją do zebrania cennych informacji, wymiany poglądów oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Oferta specjalna: przy wstępnym zgłoszeniu do 31 sierpnia przez formularz internetowy 30% zniżki!

Formularz zgłoszeniaWięcej informacji udzieli:
Dział Szkoleń i Konferencji
tel.: 0-61 655 81 21
e-mail: szkolenia@abrys.pl
Źródło: ''