Krynicki Recykling S.A., spółka notowana na NewConnect, rozpoczęła proces konsolidacji branży. Za milion złotych przejęła 50 proc. udziałów w firmie MDJ z Piotrkowa Trybunalskiego. Zarząd spółki zapowiada kolejne akwizycje.

Krynicki Recykling S.A. zgodnie z zapowiedziami realizuje obietnice złożone inwestorom. Zarząd spółki poinformował właśnie o nabyciu od dwóch osób fizycznych, za kwotę 999 000 zł, 50 proc. udziałów w MDJ sp. z o.o. Mająca siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim firma uzdatnia rocznie ok. 17 000 ton stłuczki szklanej. Jej średnioroczne przychody w latach 2005-2007 wyniosły nieco ponad 2 mln zł. Prowadzone są negocjacje w sprawie zakupu od kolejnych dwóch osób pozostałych 50 proc. udziałów.

– Przejęcie rynkowych konkurentów pozwoli nam na szybkie zwiększenie mocy produkcyjnych spółki i wywiązanie się z nowych, korzystnych umów z odbiorcami – wyjaśnia dr Adam Krynicki, Prezes Zarządu Krynicki Recykling S.A. – Nie rezygnujemy jednocześnie z planowanych inwestycji w rozbudowę już posiadanych linii technologicznych. Rosnące zapotrzebowanie hut szkła na wysokiej jakości uzdatnioną stłuczkę zapowiada dobry rok dla naszej branży.

Potwierdzeniem optymistycznych prognoz mogą być dwie umowy na dostawy stłuczki, które spółka podpisała w ostatnich tygodniach. Do hut należących do koncernów Ardagh Glass i Owens Illinois Krynicki Recykling dostarczy surowiec o łącznej wartości blisko 8,5 mln zł. To zaledwie o około 1 mln zł mniej niż wyniosły przychody ze sprzedaży stłuczki w całym 2007 roku.

– Nowe kontrakty to pierwszy krok do skokowego zwiększenia przychodów i zysków w roku 2008. Planujemy podpisanie kolejnych umów z hutami szkła - deklaruje dr Adam Krynicki.

Uzdatniona stłuczka z sortowni należących do spółki trafi do hut w Gostyniu i Wyszkowie (Ardagh Glass) oraz w Antoninku i Jarosławiu (koncern Owens Illinois, poprzez zależną od niego spółkę Recykling Centrum).

Zarząd Krynicki Recykling zapowiada dalsze aktywne działania konsolidujące branżę. Prowadzone są już rozmowy w sprawie przejęcia kolejnej firmy.

Krynicki Recykling S.A. (www.krynicki.pl) istnieje od 1998 r. Zajmuje się pozyskiwaniem i uzdatnianiem stłuczki szkła opakowaniowego na potrzeby hut szkła w całym kraju. Od 2008 r. jest notowana na rynku NewConnect. Spółka rozwija system logistyczny polegający na wyposażeniu miejsc zbiórki selektywnej w kontenery do szkła oraz ich odbiór własnym transportem. Do kontrahentów Spółki należą gminy, producenci wyrobów w opakowaniach szklanych, przedsiębiorstwa komunalne, punkty skupu surowców wtórnych oraz wysypiska śmieci z terenu całego kraju. Spółka obecnie posiada 3 nowoczesne sortownie do uzdatniania stłuczki szklanej oraz ponad 1000 dostawców. Krynicki Recykling sp. z o.o. otrzymała certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2000 w zakresie skupu i transportu oraz uzdatniania i sprzedaż stłuczki szklanej. Przychody Krynicki Recykling sp. z o.o. w 2007 r. osiągnęły 11 mln zł.
Źródło: ''