Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. w ofercie swej spółki handlowej Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o., proponuje innowacyjny gatunek z asortymentu firmy Basell. Jest nim Moplen1 EP 1661 – nowy, wysokopłynący gatunek polipropylenu przeznaczony do produkcji cienkościennych elementów technicznych o wysokiej wytrzymałości.

Moplen EP 1661 jest gatunkiem tworzywa adresowanym do producentów elementów cienkościennych wymagających wysokiej sztywności w połączeniu z odpowiednią udarnością. Typowym obszarem zastosowania tworzywa Moplen EC 1661 jest produkcja skrzynek transportowych, pojemników, walizek oraz innych cienkościennych detali technicznych. Zazwyczaj przetwórcy zmuszani byli do kompromisu pomiędzy wysoką płynnością tworzywa a jego udarnością.

Polipropylen Moplen EP 1661 daje możliwość pełnego wykorzystania obu cech w jednym surowcu. Podstawowe właściwości gatunku EP 1661 to wysoki współczynnik płynięcia, doskonała udarność w niskiej temperaturze oraz wysoka sztywność. Fundamentalne znaczenie ma tutaj odpowiednio dobrana relacja pomiędzy dwoma ostatnimi parametrami oraz dodatkowo niski współczynnik pełzania, który gwarantuje odporność na obciążenie wyrobu gotowego.

Testy i próby w skali przemysłowej wskazują, że w porównaniu do innych gatunków polipropylenu obecnych na rynku, Moplen EP 1661 oferuje także znaczne korzyści przetwórcze wynikające z jego wysokiej płynności. Są to: skrócenie czasu cyklu produkcyjnego, obniżona temperatura przetwórstwa oraz niższe ciśnienie wtrysku. Wysoka płynność polipropylenu Moplen EP 1661 umożliwia łatwiejszą produkcję elementów cienkościennych, takich jak walizki czy pojemniki, gdzie możliwość zmniejszenia grubości ścianki pozwala na redukcję masy wyrobu. Ponadto, testy jednoznacznie dowodzą, że Moplen EP 1661 nie traci z tego powodu wytrzymałości i spełnia wymagania dotyczące sztywności i udarności zwłaszcza w niskiej temperaturze.

Ten poziom jakości oraz własności przetwórczych czyni z polipropylenu Moplen EP 1661 doskonały materiał do produkcji wytrzymałych, cienkościennych skrzynek, opakowań, walizek, zabawek, mebli oraz innych detali technicznych. Porównanie własności polipropylenu Moplen EP 1661 z innymi gatunkami Moplen przeznaczonymi do podobnych zastosowań:

Przykłady skrzynek wykonanych z Moplenu EP 1661:Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp z o.o. , jest spółka handlową w pełni zależną od Basell Orlen Polyolefins Sp.zo.o. Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. wprowadza wysokie standardy w przemyśle i przetwórstwie tworzyw sztucznych w Polsce poprzez dwie fabryki w Płocku. BOP jest spółką joint venture, utworzoną przez Basell Europe Holdings B.V. i PKN ORLEN S.A., w której każdy z partnerów ma 50% udziałów. Spółka posiada w Płocku światowej skali bliźniacze zakłady do produkcji polipropylenu i polietylenu.

Basell jest producentem i dystrybutorem polipropylenu i polietylenu. Stale udoskonala technologie produkcji. Jest liderem w ich opracowywaniu i rozwijaniu. PKN ORLEN S.A. to jeden z liderów przemysłu naftowego w Europie Centralnej, największy polski producent wyrobów petrochemicznych, przetwórca ropy naftowej oraz dystrybutor światowej klasy paliw i produktów ropopochodnych.

Źródło: Basell Orlen Polyolefins - www.basellorlen.pl
Źródło: ''