Basell Orlen Polyolefins Sp z o. o. (BOP) buduje w Płocku dwie bliźniacze instalacje polietylenu (PE) i polipropylenu (PP). Po ich uruchomieniu roczna wydajność BOP będzie prawie trzy razy większa niż dotychczas i będzie wynosiła 870 tys. ton produktu: 400 tys. ton PP wyprodukowanego w technologii Spheripol firmy Basell, 320 tys. ton wysokiej gęstości polietylenu Hostalen (HDPE) według technologii firmy Basell oraz 150 tys. ton niskiej gęstości polietylenu (LDPE), które będą pochodzić z obecnie pracujących instalacji.

Technologia Hostalen
Najnowocześniejszą z oferowanych przez BOP technologii, do tej pory nie stosowanych w Polsce, jest technologia Hostalen – znana, ale prawdziwie rewolucyjna metoda produkcji polietylenu. Proces Hostalen wykorzystywany jest przede wszystkim w produkcji najpopularniejszego w ostatnich latach tworzywa – bimodalnego polietylenu wysokiej gęstości, który jest już bardzo dobrze znanym materiałem na rynku tworzyw sztucznych. Ten wyjątkowy produkt firmy Basell jest obecnie sprzedawany przez spółkę BOP, a już od jesieni bieżącego roku, po uruchomieniu nowych zakładów BOP w Płocku, Hostalen będzie produkowany również i w naszym kraju. Zużycie tego surowca przyszłości stale rośnie, ponieważ jego zastosowanie przynosi znaczące korzyści ekonomiczne i użytkowe, zarówno dla przetwórców poliolefin, jaki i dla użytkowników wyrobówgotowych. Jest to szczególnie widoczne przy przetwarzaniu bimodalnego polietylenu wysokiej gęstości metodami wytłaczania (rury, profile) oraz wytłaczania z rozdmuchem (opakowania,folie). Najnowszą propozycją dla przetwórców poliolefin jest grupa gatunków Hostalen produkowanych według technologii Advanced Cascade Process – ACP (Proces Kaskadowy). Są to polietyleny bimodalne dodatkowo „uszlachetnione” w kolejnym procesie polimeryzacji.

Zastosowanie polietylenu Hostalen HDPE Folie
Nowoczesne gatunki bimodalnych polietylenów technologii Hostalen znajdują ogromne zastosowanie w przemyśle opakowaniowym, a przede wszystkim w produkcji folii o wysokich parametrach wytrzymałościowych i użytkowych. Przetwórstwo bimodalnych polietylenów w technologii Hostalen, umożliwia oszczędności materiału oraz uzyskanie wyjątkowo stabilnych parametrów pracy linii produkcyjnej, co z kolei podnosi wydajność produkcji. Pozwala to na efektywne produkowanie szerokiego asortymentu folii pokrywającego potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników.
Podstawową zaletą gatunków Hostalen jest doskonała przetwarzalność będąca wynikiem wysokiej powtarzalności procesu produkcji tworzywa. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie bardzo stabilnych parametrów przetwórstwa tworzywa na folię. Pozwala to także na wytwarzanie cienkich folii o zawężonych tolerancjach wymiarowych bez utraty własności wytrzymałościowych. Polietylen Hostalen cechuje się także niską zawartością wtrąceń żelowych, co pozwala na uzyskanie przezroczystych folii o wysokich parametrach estetycznych powierzchni.

Przetwarzanie przez wytłaczanie z rozdmuchem
Kolejnym obszarem zastosowania bimodalnych polietylenów Hostalen, jest segment opakowań i pojemników produkowanych poprzez wytłaczanie z rozdmuchem. Przy produkcji butelek, kanistrów, beczek czy kontenerów IBC, istotnymi zaletami, jakie gwarantuje bimodalny polietylen Hostalen są: sztywność, odporność na korozję naprężeniową (ESCR) oraz odporność chemiczna. Polietyleny Hostalen posiadają też odpowiednio wysoką udarność w obniżonych temperaturach. Proces ACP pozwala także na regulację parametrów sprężystych stopionego polimeru, czyli stopnia spęcznienia. Polietylen bimodalny Hostalen charakteryzuje się odpowiednio dobranym stosunkiem sztywności do odporności na korozję naprężeniową, co umożliwia uzyskanie oszczędności materiału do 15 proc. w stosunku do gatunków unimodalnych przy zachowaniu parametrów wytrzymałościowych wyrobu gotowego.

Wytłaczanie rur
Rury wykonane z HDPE znajdują zastosowanie w sieciach wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych oraz w rurociągach przemysłowych. Wysoka jakość polietylenu Hostalen potwierdzona jest przez Stowarzyszenie PE 100 +, regularnie kontrolujące producentów gatunków PE 100 pod kątem spełniania rygorystycznych wymagań wytrzymałościowych znacznie przekraczających wymagania nałożone przez ustawodawców.

Technologia Hostalen ACP w Polsce
Spółka BOP buduje w Płocku instalację produkcyjną bimodalnego polietylenu wysokiej gęstości Hostalen wykorzystującą technologię Hostalen ACP. Wydajność instalacji wynosić będzie 320 tys. ton rocznie. Produkowane będą tam gatunki do produkcji folii oraz do wytłaczania z rozdmuchem. Ułatwi to polskim przetwórcom dostęp do nowoczesnych tworzyw oraz stały postęp w doskonaleniu produkcji i podnoszeniu jakości wyrobów. Ma szczególne znaczenie dla podnoszenia konkurencyjności polskich wyrobów na wspólnym rynku Unii Europejskiej.

Technologia Spheripol
Proces Spheripol jest najpowszechniej stosowaną technologią wytwarzania polipropylenów (PP), jaka kiedykolwiek powstała. W chwili obecnej, proces Spheripol to efekt ponad 40 lat ciągłego rozwoju technologii wytwarzania poliolefin oraz systemów katalitycznych, zapewniający w prosty i ekonomiczny sposób wytwarzanie szerokiej gamy polipropylenu najwyższej jakości. Technologia Spheripol zapewnia najłatwiejszą i najtańszą zmianę wytwarzanych gatunków PP. Przejście z jednego gatunku na inny jest wyjątkowo łatwe i szybkie. Proces Spheripol to jedna z najbardziej niezawodnych technologii wytwarzania polipropylenu zapewniająca uzyskanie produktów odznaczających się doskonałą powtarzalnością w zakresie:
• wielkości i kształtu cząstek
• krystaliczności i sztywności
• wskaźnika szybkości płynięcia
• rozkładu ciężaru cząsteczkowego
• rozkładu komonomeru
• właściwości fizycznych

Zastosowanie polipropylenu Spheripol
Izotaktyczny polipropylen doskonale nadaje się do wielu zastosowań począwszy od miękkich i sztywnych opakowań, poprzez włókna i wielkogabarytowe detale dla motoryzacji do segmentu wyrobów użytkowych. Polipropylen może być stosunkowo łatwo przetwarzany przy zastosowaniu większości metod, tj. wytłaczania, wytłaczania z powlekaniem, wytłaczania z rozdmuchem, wtrysku z rozdmuchem, wtrysku oraz termoformowania. Polipropylen odznacza się doskonałą odpornością chemiczną i dobrymi właściwościami elektroizolacyjnymi. Jego właściwości fizyczne mogą być łatwo modyfikowane poprzez dodatek wypełniaczy, takich jak kreda lub talk. Produkty z procesu Spheripol zajmują dominującą pozycję wśród odmian PP do zastosowań spożywczych i medycznych. Inną korzystną cechą polipropylenów z procesu Spheripol jest bardzo niski poziom żółknięcia tworzywa, a w konsekwencji wyższa przezroczystość i korzystniejsze właściwości optyczne. Największy udział w globalnym rynku polipropylenu ma segment folii i włókien. Unikatowe właściwości specjalnych i wysokozaawansowanych gatunków wytwarzanych w technologii Spheripol, zapewniają utrzymanie czołowej pozycji na rynku w wielu sektorach:
1) Homopolimery
• Bardzo wysoka przetwarzalność w BOPP, do zastosowań na szybkich liniach (ponad 300 m/min)
• Mono- i wielowarstwowe folie cast wytwarzane na szybkich liniach przy zastosowaniu gatunków odpowiednich do bardzo cienkich folii
• Cienkie włókna o dużej wytrzymałości i tkaniny typu non-woven do produkcji odzieży, wykładzin, tkanin medycznych i sanitarnych oraz dla rolnictwa
• Gatunki wtryskowe do produkcji strzykawek o wysokiej przezroczystości
2) Kopolimery blokowe
• Poprawiona równowaga udarność/ sztywność kopolimerów do produkcji rur korugowanych, wyrobów wtryskowych także cienkościennych
• Kopolimery o bardzo wysokim wskaźniku szybkości płynięcia do wtrysku cienkościennego (MFR 70 i 100 g/10 min)
• Specjalne kopolimery udarowe do zderzaków samochodowych Wysoka udarność do zastosowań specjalnych, takich jak gatunki o małym MFR na folie, taśmy lub do wytłaczania z rozdmuchem.
Źródło: Tworzywa nr 2/2005 zobacz więcej
Źródło: ''