Organizacje skupione w stowarzyszeniu samorządów lokalnych LGA (Local Government Association) postanowiły podjąć wspólną akcję wymierzoną w supermarkety sprzedające produkty żywnościowe w za dużych opakowaniach.

Członkowie LGA mają rozsyłać listy z ostrzeżeniem, że firmy, które nie będą stosować się do rozporządzenia UE w zakresie zasadniczych wymogów przewidzianych dla opakowań (EU Packaging Essential Reguirements Regulations 1998) zostaną ukarane grzywną w wysokości 5000 funtów. Rozporządzenie wyraźnie mówi, że opakowanie ma być „dostosowane do odpowiedniej wielkości opakowanego produktu, aby utrzymać wymagany poziom bezpieczeństwa i higieny".

Opakowania stanowią ok. 25% śmieci wytwarzanych przez gospodarstwa domowe w Wielkiej Brytanii, których ilość wynosi 31,5 mld ton. Wielkość ta rośnie o 3% w skali roku.

Źródło: Local Government Association
Źródło: ''