Data rozpoczęcia
2013-10-23
Data zakończenia
2013-10-23
Miejsce
Katowice

Informacje podstawowe o szkoleniu:

W trakcie spotkania z ekspertem dowiedzą się Państwo:

- jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu oraz co się zmieni w tym zakresie;
- jak prowadzić ewidencję opakowań;
- jak rozliczać obrót paletami drewnianymi oraz innymi opakowaniami zwrotnymi;
- jak przygotować swoją działalność na zmiany w przepisach;
- jak optymalizować koszty związane z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska, gospodarkę magazynową, zaopatrzenie, gospodarkę opakowaniową, logistykę, zarządzania oraz planowanie i rozwój.

Program szkolenia:


Omówienie wymagań prawnych dotyczących ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi cz. 1. m.in.:
- powstanie systemu odzysku i recyklingu – unijne regulacje vs. przepisy krajowe,
- kto podlega przepisom ustawy,
- jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu a jakie nie?
- jakie zwolnienia przewiduje ustawa,

Omówienie wymagań prawnych wynikających z ustawy o opłacie produktowej (Dz. U. 2007 Nr 90 poz. 607 ze zm.) cz. 2. m.in.:
- jak realizować obowiązek odzysku i recyklingu?
- jak wyliczyć opłatę produktową – ćwiczenia praktyczne,
- samodzielna realizacja obowiązku odzysku i recyklingu - case studies,
- współpraca z organizacją odzysku,
- jak poprawnie wypełniać DPO i DPR oraz jak przygotować sprawozdanie OŚ-OP1,

Omówienie wymagań prawnych wynikających z ustawy o opłacie produktowej (Dz. U. 2007 Nr 90 poz. 607 ze zm.) cz. 3 oraz ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001 Nr 63 poz. 638 ze zm.) m.in.:
- dobre praktyki vs. najczęstsze błędy w realizacji obowiązku odzysku i recyklingu,
- jakie wymagania powinny spełniać opakowania,
- znakowanie opakowań,
- kogo dotyczą sprawozdania OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3 oraz jak je poprawnie wypełnić,
- system kaucjonowania opakowań środków niebezpiecznych.

Planowane zmiany w przepisach:
Omówienie projektu nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi m.in.:
- rejestr przedsiębiorców,
- nowe definicje, nowe wymagania,
- nowy system kar za nieprzestrzegania przepisów.

Informacje o prelegentach:


Maciej Krzyczkowski – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Ekspert ds. gospodarki odpadami oraz zarządzania środowiskowego Doświadczony trener i praktyk. Przez wiele lat pracował w organizacji odzysku opakowań. Był odpowiedzialny za dział recykling i edukacji ekologicznej. Prowadził również audyty opakowaniowe i wizytował zakłady prowadzące odzysk i recykling odpadów opakowaniowych. Zajmuje się doradztwem w zakresie ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Koszt i warunki udziału:


Ceny: - 550 zł netto
Cena zawiera: Wykłady, ćwiczenia, Materiały szkoleniowe, Zaświadczenia uczestnictwa, Obiad, Serwis kawowy.
Dofinansowanie z UE: Nie.
Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń: Obecność

Organizator: www.szkolenia.meritumnet.pl