Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS), która jest w pełnizależna od Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP), do swej oferty handlowej wprowadziła ostatnio dwa nowe gatunki HDPE rekomendowane do wytwarzania siatek tkanych – Hostalen ACP 7740 F2 oraz Hostalen ACP 7740 F3. Gatunki te produkowane są w oryginalnej technologii Hostalen ACP i wytwarzane są przez fabryki LyondellBasell w Europie Zachodniej. Zastąpiły one dostępne do niedawna produkty wytwarzane według tradycyjnej technologii.

Nowe multimodalne gatunki HDPE Hostalen ACP do zastosowań tekstylnych w ofercie BOPS
Siatki tkane są wytwarzane do pakowania szerokiej gamy produktów spożywczych, takich jak np. ziemniaki czy inne warzywa. Inne typowe zastosowania to m.in. siatki rolnicze używane w maszynach belujących do owijania słomy, skoszonych traw oraz rozdrobnionych pokosów np. rzepaku, kukurydzy itp., a także siatki ochronne wykorzystywane m.in. do owijania palet transportowych.

Gatunki HDPE wytwarzane w oryginalnej technologii Hostalen ACP odznaczają się lepszymi właściwościami mechanicznymi i przetwórczymi, dzięki czemu przetwórca uzyskuje oszczędności nie tylko w zakresie zużycia tworzywa, ale również zwiększenia wydajności linii, a w konsekwencji podnosi swoją produktywność. Przetwórcy wybierają gatunki HDPE Hostalen ACP do produkcji siatek tkanych, ze względu na ich doskonałe właściwości użytkowe takie jak wysoka wytrzymałość mechaniczna, duże wydłużenie przy zerwaniu oraz bardzo mała tendencja do fibrylacji.

Obydwa gatunki Hostalen ACP 7740 F2 oraz Hostalen ACP 7740 F3, ze względu na odpowiednio zaprojektowaną budowę makroskopową łańcuchów polimeru charakteryzują się dobrą przetwarzalnością na wszystkich typach linii przetwórczych oraz w dalszych etapach procesu produkcji. Oferują bardzo wysoką stabilność balonu na etapie wytwarzania folii rękawowej oraz doskonałą rozciągliwość i wymagane wysokie właściwości mechaniczne na etapie wytwarzania orientowanych tasiemek oraz w procesie tkania siatki. Gatunek Hostalen ACP 7740 F3 wykazuje jeszcze korzystniejsze właściwości użytkowe w stosunku do Hostalen ACP 7740 F2, przewyższając w tym zakresie również inne dostępne na rynku gatunki HDPE.

Podstawowe właściwości gatunków HDPE do produkcji siatki tkanej.

Źródło: ''