WARTA GLASS jedna z największych grup kapitałowych na polskim rynku opakowań szklanych zmieniła swój wizerunek. Obecna nowa nazwa komunikacyjna firmy to WARTA GLASS GROUP. Modyfikacji nazwy towarzyszyły także zmiana logo Grupy oraz cały system identyfikacji firmy. Premiera nowego wizerunku Warta Glass Group odbyła się podczas targów Taropak 2004 w Poznaniu.

Zmiana sytemu wizualnego podyktowana została chęcią stworzenia spójnego komunikacyjnie "brandu", który jednoznacznie identyfikowałby Grupę oraz firmy wchodzące w jej skład.
W opinii klientów firmy, dotychczasowy wizerunek "Warta Glass" i tworzących ją hut cechował brak spójnej identyfikacji. Był to efekt ewolucji w kształtowaniu się Grupy.
Warto przypomnieć, że utworzona przed czterema laty Grupa uformowała się z podmiotów, które przez wiele lat działały samodzielnie, w wyniku czego wytworzyły i posługiwały się odrębnymi stylami wizualnymi.

Dotychczasowy wizerunek "Warta Glass"


Zarówno badania rynkowe wśród klientów, jak i prace związane z zaprojektowaniem nowego systemu wizualnego powierzono najlepszym na polskim rynku firmom. Działania w tym zakresie trwały pół roku. Obecny system identyfikacji ma za zadanie stworzyć silny potencjał komunikacyjny, wysoką rozpoznawalność, elastyczność w stosowaniu i otwartość na nowe rozwiązania biznesowe. Założeniem było także wywołanie pozytywnych skojarzeń oraz wyróżnienie się na tle stylów wizualnych innych firm z branży.

Opracowanie nowej nazwy oraz nowego logo dla całej Grupy stało się podstawą do uporządkowania nazw i znaków hut ją tworzących
Nowy wizerunek Warta Glass Group

W skład nowego loga Grupy wchodzą:
• trójkąt symbolizujący światło - idealną materią prezentującą nieograniczone możliwości światła jest szkło.
• promienie wychodzące w skład trójkąta - reprezentują potencjał firmy i nadają swego rodzaju "lekkości" całemu znakowi.
• kolorystyka - reprezentująca fazy stygnięcia rozgrzanego szkła podczas procesu technologicznego.

W ostatnich miesiącach dział marketingu Warta Glass przystąpił także do zmiany podstawowych nośników promocyjnych. Wdrożono także precyzyjnie zdefiniowane procedury zarządzania nowym wizerunkiem. Zmiana wizerunku nie pociąga jednak za sobą istotnych zmian organizacyjnych w Grupie i hutach wchodzących w jej skład.

Podstawowe informacje o Warta Glass Group

Wśród klientów Warta Glass Group znajdują się najwięksi polscy i międzynarodowi producenci napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz przetworów spożywczych. Oferta Grupy obejmuje również, oprócz szkła opakowaniowego, szyby samochodowe, szkło hartowane i szyby zespolone. Powstałą w 2000 roku Grupę tworzą:
- Warta Glass Sp. z o.o.(spółka-matka)
- Huta Szkła "Warta" SA (spółka-córka)
- Huta Szkła "Jedlice" SA (spółka-córka)
- Huta AB "Panevėźio Stiklas" z siedzibą na Litwie (spółka-córka)
Spółka Warta Glass zajmuje się strategicznym zarządzaniem grupą, centralizuje funkcje marketingu i sprzedaży, funkcję zakupów i inwestycji. Natomiast podstawowym zadaniem hut jest produkcja wyrobów ze szkła. Warta Glass Group bazuje na polskim kapitale. Przychody Grupy za 2003 r. sięgają około 200 milionów złotych, zatrudnienie wynosi powyżej 1.000 osób.

Opracowano na podstawie materiałów konferencyjnych Warta Glass Group.
Źródło: ''