Ustawy, akty wykonawcze, publikacje, porady, szkolenia.

USTAWY

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.
Załącznik nr 1 Rodzaje opakowań.
Załącznik nr 4 Docelowe procentowe poziomy odzysku i recyklingu dla odpadów opakowaniowych w stosunku do masy wprowadzonych na rynek krajowy, w drodze sprzedaży lub importu, opakowań.

AKTY WYKONAWCZE

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.09.2001 r. w sprawie stawek opłat produktowych.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkościach wprowadzanych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej.

POLECAMY:
Odpady i opakowania - nowe regulacje i obowiązki praktyczny poradnik.

SZKOLENIA I SEMINARIA:

2002-06-04, 1-dniowe seminarium, Warszawa
CERTYFIKACJA OBOWIĄZKOWA I DOBROWOLNA OPAKOWAŃ I MATERIAŁÓW

2002-06-18, 1-dniowe seminarium, Warszawa
OPAKOWANIA A ŚRODOWISKO. WYMAGANIA EKOLOGICZNE DOTYCZĄCE OPAKOWAŃ ZAWARTE W NORMACH EUROPEJSKICH ZWIĄZANYCH Z DYREKTYWĄ 94/62/EC
Źródło: ''

Komentarze

  • nowe prawo opakowania

    Nie uważam że wszystko jest dobrze jeżeli chodzi o ustawę i jej przepisy wykonawcze, ale jeżeli mam w ręku bateryjkę, termomert. szklany słoik itp i wrzucam do kosza to zastanawiam się czy tak ma być. Napewno nie jestem wyjątkiem, tyle tylko że łatwiej pobrać opłaty produktowe, zbierać sprawozdania niż stworzyć warunki do realizacji tego wszystkiego o czym pisze ustawa