Od 1 stycznia 2007 weszło w życie kilka rozporządzeń Ministra Środowiska dotyczącch opakowań

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U. nr 226, poz. 1654) - pełny tekst rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych (Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1611) - pełny tekst rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1816) - pełny tekst rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie stawek opłat produktowych dla opakowań (Dz. U. nr 225, poz. 1645) - pełny tekst rozporządzenia

Źródło: Ministerstwo Środowiska
Źródło: ''