Sejm przyjął wreszcie nowelizację przepisów ustaw: o odpadach, opakowaniach i odpadach opakowaniowych, o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, a także ustawę wprowadzającą przepisy - Prawo ochrony środowiska, zwaną potocznie ustawą czyszczącą.

Z rozporządzeń będzie można wyczytać w jaki sposób należy badać zawartość niektórych metali ciężkich w opakowaniach. Podane zostaną też zalecenia co do wymagań wobec opakowań ze względu na metodę odzysku, oraz co do parametrów którym mają odpowiadać opakowania wielokrotnego użytku.
Zmienią się także przepisy dot. uiszczania opłaty produktowej co do niektórych rodzajów opakowań. Jednoznacznie określone zostanie także sformułowanie "opakowania wielomateriałowe"
Wyjaśnione zostaną również szczegółowo przepisy dotyczące samej ewidencji odpadów.
Zgodnie z nowymi przepisami warto też będzie wypracowywać nadwyżki w odzysku lub recyklingu, będzie je można bowiem rozliczyć w następnym roku kalendarzowym.

patrz także:
Rzeczpospolita nr 287
Źródło: ''