PlasticsEurope, stowarzyszenie producentów tworzyw sztucznych, ogłosiło, że jego nowym Dyrektorem Wykonawczym został mianowany Wilfried Haensel.

Nominacja wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i nastąpi po odejściu na emeryturę Pani Nancy Russotto, która opuści PlasticsEurope po 16 latach piastowania funkcji dyrektora organizacji zrzeszającej producentów tworzyw sztucznych, znanej uprzednio pod nazwą APME (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych), a obecnie PlasticsEurope.

John Taylor, Prezes PlasticsEurope, powiedział: „Cała branża pragnie podziękować Nancy Russotto za jej zaangażowanie i ogromny wkład w działalność stowarzyszenia w ciągu ostatnich 16 lat i jednocześnie życzyć wszelkiej pomyślności w realizacji kolejnych przedsięwzięć”. Prezes z radością powitał także nominację Wilfried Haensela na nowego szefa, stwierdzając: “Branża producentów tworzyw sztucznych z niecierpliwością czeka na moment rozpoczęcia współpracy pod jego kierownictwem w PlasticsEurope, dążąc wspólnie do osiągnięcia celu stowarzyszenia, którym jest uczynienie z tworzywa sztucznego materiału na miarę XXI wieku”.

Wilfried Haensel, Niemiec z pochodzenia, z tytułem doktora studiów menedżęrskich i ekonomicznych MBA, opuści firmę BASF, w której przepracował 22 lata. Pełnił wiele funkcji w wielu regionach na całym świecie, a najwięcej doświadczenia zdobył w branży tworzyw sztucznych. W latach 1996 – 1999 mieszkał w Hong Kongu i Singapurze, gdzie był odpowiedzialny początkowo za branżę tworzyw piankowych, a następnie za branżę styropianową w rejonie Azji i Pacyfiku. Po powrocie w roku 1999 przyjął na siebie obowiązki Wiceprezesa Grupy odpowiedzialnego za przemysł styrenowych tworzyw sztucznych w Europie. W 2005 roku Pan Haensel został mianowany kierownikiem globalnego projektu mającego na celu wprowadzenie programu szeroko zakrojonych zmian i skupienie się na kliencie i na orientacji rynku.

Wilfried Haensel będzie zarządzał PlasticsEurope w Brukseli i pięcioma ośrodkami regionalnymi w Europie. Zapytany o czekające go wyzwania, Pan Haensel odrzekł: „Z niecierpliwością czekam na sposobność wykorzystania mojego dotychczasowego doświadczenia w celu promocji europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych jako całości. PlasticsEurope zdobyło pozycję dynamicznej i powszechnie szanowanej organizacji paneuropejskiej. Podjęcie próby wzniesienia się na kolejny poziom jest fascynującym wyzwaniem. To wspaniała okazja do tego, by przyczynić się do ustanowienia z tworzywa sztucznego ‘materiału XXI wieku’; materiału, który umożliwi zaspokojenie wielu najpilniejszych potrzeb społeczeństwa”.

O PlasticsEurope

PlasticsEurope reprezentuje interesy producentów tworzyw sztucznych w Europie. Stowarzyszenie to zrzesza ponad 60 firm dostarczających ponad 90% produkcji polimerów w 25 krajach członkowskich UE oraz Bułgarii, Chorwacji, Norwegii, Rumunii, Szwajcarii i Turcji. Cały przemysł tworzyw sztucznych w Europie, wliczając w to producentów maszyn i przetwornic daje zatrudnienie 1,6 milionowi osób. Wysokość łącznych obrotów w tym przemyśle przekracza 160 miliardów euro rocznie. PlasticsEurope koordynuje swe działania poprzez sieć sześciu zdecentralizowanych ośrodków: jednego w Brukseli i pięciu ośrodków regionalnych zlokalizowanych we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii.