21 maja w Krakowie odbyła się czwarta z 7 planowanych debat uczniowskich European Youth Debating Competition, organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Petrochemikaliów EPCA oraz stowarzyszenie PlasticsEurope. Zwycięska pierwsza trójka uczniów reprezentować będzie Polskę w europejskim finale na początku października w Berlinie podczas 53 Spotkania Rocznego EPCA.

Uczniowie debatują o zrównoważonym rozwoju - zwycięzcy jadą na finał do Berlina

Podczas debaty krajowej tegorocznej edycji projektu EYDC 2019 uczniowie ze szkół ponadpodstawowych z różnych rejonów Polski mieli okazję dyskutować o tym, jak młodzi ludzie mogą kształtować swoją przyszłość w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy debatowali nad tym ważnym współczesnym wyzwaniem zastanawiając się nad kluczową rolą produktów chemicznych i wyrobów z tworzyw sztucznych w jego rozwiązywaniu, wskazując w dyskusji m.in. na konieczność wielokrotnego wykorzystania zasobów, czy na znaczenie innowacyjnych technologii. 

 

Zwycięzcami krajowego finału European Youth Debating Competition 2019 zostali:

  1. Kamil Petryczkiewicz (V LO im. księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie)
  2. Maja Cortinovis (V LO im. księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie)
  3. Julia Kubiak (Merridian International School w Warszawie)
  4. Julia Osuch (III Społeczne LO STO im. Juliusza Słowackiego w Krakowie)
  5. Szymon Błazucki (V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie)
  6. Siddhart Gadepalli (Merridian International School w Warszawie)

 

Pierwsza trójka spotka się ze zwycięzcami debat podczas europejskiego finału EYDC, jednego z wydarzeń towarzyszących 53 spotkaniu rocznemu EPCA, w Berlinie. Młodzież dyskutować będzie w języku angielskim na temat: „Rethink, Reuse, Recycle: how would you shape a sustainable future with plastics and petrochemicals?” 

Celem projektu EYDC – wspólnej inicjatywy EPCA i PlasticsEurope – jest zaangażowanie młodych ludzi do wspólnej dyskusji nad najważniejszymi wyzwaniami współczesnego świata dzięki wyposażeniu ich w umiejętności publicznego wygłaszania niezależnych opinii i obrony swoich argumentów. Z kolei zaś dla przemysłu debata jest okazją do spotkania i nawiązania kontaktów z młodym pokoleniem, wysłuchania i poznania jego poglądów czy wizji przyszłości. Wszystkie debaty krajowe, zaplanowane w krajach Beneluxu, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Włoszech i Wielkiej Brytanii, a także finał w Berlinie, odbywają się według takich samych zasad, a uczniowie oceniani są wg takich samych kryteriów.

Kazimierz Borkowski, Dyrektor Zarządzający PlasticsEurope Polska podkreśla:

- „Tegoroczny temat debaty nie był łatwy – zrównoważony rozwój to zagadnienie bardzo złożone. Jest jednak coraz bardziej obecne w debacie publicznej, szczególnie wśród młodych ludzi i cieszymy się, że uczestnicy debaty doskonale sobie z nim poradzili. Już dziś młodzi ludzie, myśląc o przyszłości, zdają sobie sprawę z dużych globalnych wyzwań jakimi są np. ograniczone zasoby i szybko rosnąca liczba ludności i roli jaką do odegrania ma tu przemysł dostarczający produkty petrochemiczne i tworzywa sztuczne.”

Tomasz Piec (Wiceprezes Zarządu SYNTHOS S.A.) dodaje:

- „Cieszę się, że tegoroczna edycja konkursu European Youth Debating Competition odbyła się w Krakowie, dzięki czemu ten prestiżowy projekt stał się łatwiej dostępny dla młodzieży z naszego regionu, także z Oświęcimia. Tematy związane z przemysłem i ochroną środowiska zawsze budzą dużo emocji i cieszę się, że młodzi ludzie potrafią te emocje wyrazić w merytorycznej debacie. Zwycięzcy okazali się najlepsi pod względem umiejętności publicznego wypowiadania się, w połączeniu z logicznymi i przekonującymi argumentami i mam nadzieję, że równie dobrze poradzą sobie na finale w Berlinie.”

Więcej informacji o konkursie European Youth Debating Competition na www.eydc.eu, www.epca.eu, www.plasticseurope.org oraz na Twitterze: #youthdebate2019

 

Zobacz zdjęcia

 

Stowarzyszenie EPCA, z siedzibą w Brukseli, to społeczność biznesowa przemysłu chemicznego, na którą składają się producenci chemikaliów oraz ich dostawcy, klienci i usługodawcy. W skład EPCA wchodzi ponad 700 firm z 54 krajów. EPCA stanowi platformę regularnych spotkań, wymiany doświadczeń i wiedzy, oferując także swoim członkom i podmiotom współpracującym usługi jako think-tank. EPCA promuje edukację w zakresie nauk przyrodniczych, techniki, inżynierii i matematyki (ang. STEM) ze szczególnym uwzględnieniem równości płci i zachowania różnorodności. EPCA podkreśla także, że przemysł chemiczny jest dobrym miejscem do realizowania i kształtowania kariery zawodowej.

PlasticsEurope jest jednym z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych, którego centra zlokalizowane są w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i Paryżu. Stowarzyszanie utrzymuje kontakty z europejskimi i krajowymi stowarzyszeniami branżowymi i skupia ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej (EU28), a także w Norwegii, Szwajcarii, Chorwacji i Turcji, wynosi powyżej 90%.

 

Źródło: PlasticsEurope