Daniele Ferrari, prezes firmy Versalis (Eni) został wybrany nowym prezesem PlasticsEurope. Zastąpi on Patricka Thomasa (CEO Covestro), który pełnił powyższą funkcję od 2011 roku.

Daniele Ferrari - nowy prezes PlasticsEurope

Wybory miały miejsce 1 czerwca, podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia PlasticsEurope w Madrycie.

Po wyborach Daniele Ferrari, w ramach swojego przemówienia, wyraził ogromny podziw i uznanie dla swojego poprzednika, podkreślając jego skuteczność w pełnieniu funkcji prezesa PlasticsEurope oraz zasługi w tworzeniu Światowej Rady Przemysłu Tworzyw Sztucznych, platformy, która zaangażowanym liderom przemysłu tworzyw sztucznych na świecie pozwala wspólnie reagować na najbardziej istotne współczesne wyzwania branży. 

- „Bardzo się cieszę, że mogę wziąć na siebie ten obowiązek i kontynuować pracę w kierunku wyznaczonym przez ostatnie 6 lat przez Patricka Thomasa. Nasz przemysł potrzebuje dalszego rozwijania współpracy z różnymi interesariuszami opartej na konstruktywnym poszukiwaniu wspólnych rozwiązań” – powiedział Daniele Ferrari.

- „Jeśli poważnie myślimy o kreowaniu rozwiązań dla współczesnych wyzwań, to musimy być przemysłem o szerokich horyzontach, otwartych na współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, także organizacjami pozarządowymi i opinią publiczną, ponieważ tworzywa sztuczne już są i będą w przyszłości częścią tych rozwiązań”.

Nowy prezes PlasticsEurope ma ponad 25 lat doświadczenia zawodowego w różnych działach przemysłu chemicznego. Zdobywał je pracując na stanowiskach menedżerskich związanych z marketingiem, planowaniem i zarządzaniem biznesem w firmach Imperial Chemical Industries (ICI) oraz Huntsman, zarówno w lokalizacjach europejskich, jak i amerykańskich. W roku 2012 Daniele Ferrari został powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego firmy Versalis, zarządza on także firmą Matrica (50:50 joint venture Versalis i Novamont) zajmującą się chemią odnawialną. 

PlasticsEurope jest jednym z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych, z centrami w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i Paryżu. Stowarzyszanie utrzymuje kontakty z europejskimi i krajowymi stowarzyszeniami branżowymi i skupia ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej (EU28), a także w Norwegii, Szwajcarii, Chorwacji i Turcji, wynosi powyżej 90%.

 

Więcej o PlasticsEurope

 

Źródło: PlasticsEurope