Segment zakrętek i zamknięć jest liderem na rynku opakowań. W ciągu dwóch ostatnich dekad wzrost produkcji zakrętek do wód mineralnych i napojów wykonanych z poliolefin wykazywał znaczny, dwucyfrowy wzrost. Ten trend prawdopodobnie utrzyma się w najbliższej przyszłości. Poliolefiny znajdujące się w ofercie spółki handlowej Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. spełniają wszelkie parametry wymagane w produkcji zakrętek, oferują innowacyjne rozwiązania techniczne oraz zapewniają najwyższą jakość zamknięć.

Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o.(BOPS) – w pełni zależna od Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP) spółka handlowa – oferuje szeroki zakres gatunków polietylenu i polipropylenu z nowych zakładów BOP w Płocku, jak również z portfolio firmy Basell Polyolefins. Wśród nich znajdują się także poliolefiny do produkcji zakrętek jedno i dwuczęściowych. Produkty te wytwarzane przez Basell Polyolefins – firmę, która odegrała istotną rolę w rozwoju rynku zakrętek i zamknięć z tworzyw sztucznych.

Rynki zbytu

Rynek zakrętek i zamknięć szczególnie obiecująco przedstawia się w segmencie napojów i wód gazowanych w krajach obecnie rozwijających się. Wiąże się to częstą z niewydolnością systemów wodociągowych i problemami z zachowaniem standardów higienicznych dostarczanej wody. W związku z położeniem geograficznym większości krajów rozwijających się, szczególnej wagi nabiera odporność tworzywa i wykonanych z niego zakrętek na warunki klimatyczne (wysokie i niskie temperatury). Wymagania te spełniane są przez tworzywo Hostalen (HDPE – polietylen wysokiej gęstości) z oferty BOPS.

Technologia produkcji

W ostatnich latach obserwowany jest stały i szybki wzrost produkcji jednoczęściowych zakrętek polietylenowych produkowanych w technologii prasowania tłocznego, stosowanych do pakowania gazowanych wód mineralnych oraz napojów. Jednoczęściowa konstrukcja zakrętki umożliwia połączenie funkcji zamykania i uszczelniania w jednym elemencie wykonywanym w jednym cyklu produkcyjnym.

Takie właściwości zapewnia HDPE Hostalen GD 4755 produkowany od wielu lat przez Basell i znajdujący się w ofercie BOPS. Gatunek ten zyskał szerokie uznanie wśród czołowych producentów zakrętek, ponieważ posiada bardzo wysokie parametry organoleptyczne i przetwórcze.

Hostalen ACP 6541 A UV

Dzięki uruchomieniu nowej instalacji produkcyjnej polietylenu HDPE w technologii Hostalen Advance Cascade Process, firma Basell rozpoczęła produkcję nowego gatunku multimodalnego polietylenu Hostalen ACP 6541 A UV. Nowy Hostalen ACP 6541 A UV łączy w sobie doskonałe właściwości wytrzymałościowe gwarantujące wysoką niezawodność zakrętki oraz łatwe przetwórstwo, co wpływa na opłacalność produkcji.

Cechą wyróżniającą nowy gatunek Hostalen ACP 6541 A UV jest wysoka odporność na działanie korozji naprężeniowej (ESCR). Jest to parametr szczególnie istotny dla zakrętek do napojów gazowanych, gdzie ciśnienie gazu może prowadzić do pęknięcia zakrętki zwłaszcza w warunkach dłuższego działania podwyższonej temperatury charakterystycznej dla sezonu letniego. Wartość ESCR dla Hostalenu ACP 6541 A UV jest znacznie wyższa niż dla stosowanych obecnie na rynku gatunków HDPE. Gatunek zawiera także środek poślizgowy ułatwiający zamykanie butelek na liniach napełniających oraz ich późniejsze otwieranie przez konsumenta.

Testy produkcyjne wykazały, że płynność tworzywa przewyższa wartości typowe dla gatunków polietylenu o wskaźniku MFR = 2, zbliżając się do wartości odpowiadającej gatunkom o wskaźniku MFR = 8 – 10 stosowanym do zakrętek wód niegazowanych. Wynika z tego, że także parametry wytrzymałościowe tych zakrętek mogą być poprawione bez negatywnego wpływu na wydajność procesu produkcji. Próby produkcyjne udowodniły także, że możliwe jest obniżenie temperatury stopu o około 40 stopni C. Próby wykonywane na gotowych zakrętkach wykazały również brak uszkodzeń zakrętki w 35-dniowej próbie w temperaturze 42 stopni C.

Doskonała wartość ESCR oraz poprawiona płynność tworzywa powoduje, że nowy Hostalen ACP 6541 A UV wyznacza nowy standard w produkcji zakrętek do napojów.

HDPE Purell ACP 6541 A

Oferta BOPS skierowana do producentów zakrętek i zamknięć obejmuje także gatunek HDPE Purell ACP 6541 A produkcji fimy Basell. Może on być stosowany także do produkcji tub elastycznych oraz opakowań i artykułów medycznych. W odróżnieniu od gatunku Hostalen ACP 6541 A UV, nie zawiera środka poślizgowego.


Parametry techniczne HDPE Hostalen ACP 6541 A UV oraz HDPE Purell ACP 6541 A

BOPS oferuje pomoc oraz pełne profesjonalne wsparcie techniczne dla producentów zakrętek i zamknięć w Polsce.

Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. wprowadza wysokie standardy w przemyśle i przetwórstwie tworzyw sztucznych w Polsce poprzez dwie fabryki w Płocku. BOP jest spółką joint venture, utworzoną przez Basell Europe Holdings B.V. i PKN ORLEN S.A., w której każdy z partnerów ma 50% udziałów. Spółka posiada w Płocku światowej skali bliźniacze zakłady do produkcji polipropylenu i polietylenu. Basell jest producentem i dystrybutorem polipropylenu i polietylenu. Stale udoskonala technologie produkcji. Jest liderem w ich opracowywaniu i rozwijaniu. PKN ORLEN S.A. to jeden z liderów przemysłu naftowego w Europie Centralnej, największy polski producent wyrobów petrochemicznych, przetwórca ropy naftowej oraz dystrybutor światowej klasy paliw i produktów ropopochodnych.

Dodatkowe informacje:

Agnieszka Rejnowicz
Telefon: (48 22) 653 82 20; (48) 693 930 300
E-mail: agnieszka.rejnowicz@basellorlen.pl


Źródło: ''