Dick Stolwijk został wybrany na stanowisko Wiceprezesa ds. Marketingu, Sprzedaży i Łańcucha Dostaw Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP) oraz Prezesa Zarządu spółki handlowej BOP – Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS). Z dniem 1 marca 2008 roku zastąpi on Wido Waleputa, który pełni funkcję Wiceprezesa BOP od momentu powstania BOP w marcu 2003 roku i Prezesa BOPS od chwili założenia Spółki w październiku 2005 roku.

Dick Stolwijk jest obecnie szefem jednostki biznesowej zajmującej się rodziną produktów Metocene w Dywizji Polimerów w LyondellBasell. Jest doktorem chemii. Związany jest z przemysłem chemicznym od dwudziestu lat. Swoją karierę zawodową zaczynał w firmie Shell skąd przeniósł się do firmy Montell (późniejsza firma Basell, obecnie LoyndellBasell). Ma duże doświadczenie w zakresie zastosowania poliolefin, w zarządzaniu biznesem oraz projektami z dziedziny marketingu i sprzedaży, które zdobył w Europie, Stanach Zjednoczonych oraz w Azji.

Specjalizuje się w tworzeniu strategicznych rozwiązań biznesowych dotyczących zarządzania klientami, marketingu oraz logistyki. Dick Stolwijk pochodzi z Holandii. „Praca w BOP i BOPS to dla mnie ciekawe wyzwanie i jednocześnie szeroki wachlarz możliwości budowania i rozwoju rynku o wielkim potencjale” – powiedział Dick Stolwijk. „Dotychczasowe zarządzanie segmentem marketingu, sprzedaży i logistyki w BOP jest przykładem umiejętnego i sprawnego kształtowania komercyjnej aktywności Spółki w odpowiedzi na oczekiwania rynku w Polsce. Moim założeniem jest kontynuacja tej polityki działania oraz wprowadzanie rozwiązań, które umożliwią jeszcze bardziej efektywny wzrost branży” – dodał Dick Stolwijk.

Od marca br. Wido Waelput obejmie stanowisko Wiceprezesa Dywizji ds. Zarządzania Klientami w ramach Dywizji Polimerów w Europie, Polietylen i Polipropylen, w LyondellBasell. Jego biuro będzie mieścić się w Rotterdamie w Holandii. Kończącemu swoją misję w Polsce Wido Waelputowi polski rynek poliolefin zawdzięcza wiele pozytywnych zmian. Na przestrzeni pięciu ostatnich lat m.in. za jego inicjatywą polski rynek tworzyw sztucznych z sukcesem przeszedł transformację, która w znacznej mierze wynikała z uruchomienia zakładów BOP w Płocku.

Pod jego kierownictwem zrealizowanych zostało wiele przedsięwzięć, których zadaniem było przygotowanie przemysłu do świadomego i optymalnego wykorzystania poliolefin. Do najważniejszych z nich należy: kampania pre-marketingowa dotycząca wprowadzenia na polski rynek polietylenu wysokiej gęstości Hostalen oraz polipropylenu w technologii Spheripol; racjonalizacja rynku dystrybucyjnego oraz optymalny, zindywidualizowany serwis w zakresie logistyki i obsługi klienta. Wido Waelput rozpoczął również akcję informacyjno-edukacyjną dotyczącą konieczności inwestowania w zaawansowane technologie, które pozwolą polskiemu rynkowi tworzyw sztucznych pozostać liczącą się konkurencją na rynku europejskim.

„Bardzo cenię sobie doświadczenie menedżerskie, które zdobyłem w BOP i BOPS. Cieszę się również bardzo, że mogłem przyczynić się do rozwoju polskiego przemysłu tworzyw sztucznych, a w szczególności branży poliolefin” – powiedział Wido Waelput. „Praca w Polsce była dla mnie interesującym wyzwaniem, ale jednocześnie dała mi dużo satysfakcji, na którą oprócz sukcesów biznesowych składają się ludzie, z którymi pracowałem i możliwość poznania kraju o wielkim potencjale” – skomentował Wido Waelput.

Z dniem 7 marca 2008 Wido Waelput również przestaje pełnić funkcję Prezesa Zarządu Fundacji PlasticsEurope Polska. Pozostały skład Zarządu BOP, który stanowią: Paul Augustowski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Karol Marek Sęp – Wiceprezes, Dyrektor ds. Produkcji oraz Jacek Podgórski – Wiceprezes, Dyrektor Finansowy, nie ulega zmianie.

Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. wprowadza wysokie standardy w przemyśle i przetwórstwie tworzyw sztucznych w Polsce poprzez dwie fabryki w Płocku. BOP jest spółką joint venture, utworzoną przez Basell Europe Holdings B.V. i PKN ORLEN S.A., w której każdy z partnerów ma 50% udziałów. Spółka posiada w Płocku światowej skali bliźniacze zakłady do produkcji polipropylenu i polietylenu. Basell Europe Holdings B.V. jest producentem i dystrybutorem polipropylenu i polietylenu. Stale udoskonala technologie produkcji. Jest liderem w ich opracowywaniu i rozwijaniu. PKN ORLEN S.A. to jeden z liderów przemysłu naftowego w Europie Centralnej, największy polski producent wyrobów petrochemicznych, przetwórca ropy naftowej oraz dystrybutor światowej klasy paliw i produktów ropopochodnych.

Dodatkowe informacje: www.basellorlen.pl
Źródło: ''