Recykling wpływa pozytywnie na środowisko, dając możliwość wielokrotnego użycia wielu odpadów. Dzięki temu możliwe jest ponowne ich wykorzystanie i nadanie im nowego życia.

Odpady -  cenny materiał do wielokrotnego użytku

Recykling zapewnia ponownie użycie odpadów jako materiału w produkcji. Pozwala to na mniejsze wykorzystanie surowców naturalnych oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Ponadto takie działania pomogą ograniczyć liczbę odpadów transportowanych na składowiska. Odpowiednie gospodarowanie odpadami zapewnia lepszą ochronę środowiska, ale jednocześnie jest wyzwaniem dla konsumentów i przedsiębiorców.

Według GUS, rok 2014 przyniósł 21% odpadów komunalnych oraz 56% odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi. Nadal jednak nie są to zadowalające nawyki. Wyróżniając konkretne surowce, należy mieć na uwadze, że szkło można poddawać recyklingowi nieograniczoną liczbę razy, tworzywa sztuczne do 10 razy, a papier 6-7 razy. Choć Polska nadal nie poddaje recyklingowi wystarczającej liczby odpadów, to sama wiedza z tego zakresu jest coraz bardziej widoczna. 

Zgodnie z badaniem PBS, przeprowadzonym w tym roku na zlecenie Stena Recykling, więcej niż połowa średnich i dużych firm, chce podnieść efektywność gospodarowania odpadami. Natomiast trzy na cztery firmy chcą dostosować swój asortyment tak, by zwiększyć poziom recyklingu. Przedsiębiorcy zmieniają swoje podejście do odpadów i przywiązują coraz większą wagę do odpowiedzialnego gospodarowania surowcami. Nowe regulacje unijne i rosnąca świadomość zapewnią połączenie troski o środowisko z korzyściami dla biznesu. 

Sprawdź Raport PBS