Mamy przyjemność zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Szkoleniową „Paliwa z odpadów”. Konferencja wychodzi naprzeciw potrzebie nowego spojrzenia na gospodarkę odpadami oraz procesy ich przetwarzania, z uwagi na wymogi dotyczące ograniczania zawartości substancji organicznej na składowiskach odpadów. Równie ważnym, co aktualnym tematem jest problem pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych.

Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa PALIWA Z ODPADÓW
Coraz większe zainteresowanie wzbudzają badania dotyczące takiego przetwarzania odpadów, które daje możliwość odzysku cennych składników niezbędnych do produkcji paliw płynnych. Już dawno udowodniono, iż posiadane wysegregowane substancje palne można w odpowiedni sposób przekształcić w paliwo. Celem spotkania jest promowanie na polskim rynku nowych technologii produkcji oraz możliwości zastosowania paliw formowanych. Paliwa formowane wykorzystywane są głównie w przemyśle cementowym, ale mogą być również stosowane w energetyce oraz ciepłownictwie. Zaproszeni prelegenci poruszą kwestie stosowanych metod, procesów i technologii pozyskiwania substancji palnej z odpadów pochodzenia komunalnego, przemysłowego oraz dostosowaniu powstałego paliwa do praktycznego wykorzystania. Ważnym elementem konferencji jest możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy producentami paliw z odpadów, jak również konieczność poruszenia tematu gwarancji odbioru wytworzonych paliw. Wykładowcy omówią aspekty prawne i ekonomiczne przekształcania odpadów, jak również dostosowanie powstałego paliwa do obowiązujących norm i jego certyfikacja. Zaproszeni prelegenci są autorytetami na polskim ryku gospodarki odpadami oraz doświadczonymi praktykami.

Konferencja adresowana jest głównie do przedstawicieli organów administracji samorządowej, zakładów gospodarki komunalnej, cementowni, a także przedsiębiorstw z branży energetycznej i ciepłowniczej. Uczestnictwo w konferencji stworzy możliwość wymiany poglądów oraz udziału w ciekawych dyskusjach.

www.abrys.pl

Źródło: ''