Firma Cheko uzyskała statut autoryzowanego producenta z dodatkami d2w, jest również pierwszym na świecie producentem degradowalnych wiaderek do farby, artykułów technicznych i spożywczych.

Opakowania degradowalne od Cheko
Na czym polega innowacja?

Do materiału, z którego wytwarzane są opakowania dodawany jest składnik d2w. W wyniku tego opakowania oxy biodegradowalne są przyjazne środowisku. Odpady tworzyw oxy biodegradowalnych w warunkach atmosferycznych, składowania, rozkładają się na wodę, dwutlenek węgla, biomasę oraz pierwiastki śladowe. W procesie tym nie powstaje metan, odpady nie zalegają przez setki lat na składowiskach i wysypiskach.

D2w to czynnik wspomagający i przyspieszający naturalnie zachodzący proces degradacji. Dodawany podczas konwencjonalnego procesu produkcyjnego zmienia całkowicie charakterystykę rozkładu produktu finalnego. Raz wystawiony na światło, poddany działaniu temperatury lub innych czynników fizyko - chemicznych produkt, zaczyna ulegać procesowi samodegradacji, a dalsza ekspozycja na te czynniki proces ten tylko przyspiesza.

Dzięki zastosowaniu tej technologii proces rozkładu wiaderek na wysypisku śmieci trwa nie kilkaset, a zaledwie około pięciu lat.

Zapraszamy do współpracy!
www.cheko.pl

Źródło: ''