Firma Ecoplastic Polska rozpoczyna kampanię mającą na celu rozpowszechnienie w Polsce oksy-biodegradacji. Produkty oksy-biodegradowalne są tańsze oraz bardziej przyjazne dla środowiska niż promowane w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych torby „biodegradowalne”. Czy polski rząd uwzględni ten fakt podczas dalszych prac nad ustawą?

Technologia w służbie ekologii

Oksy-biodegradacja prowadzi do samoistnego rozkładu tworzyw sztucznych. Dzięki specjalnemu dodatkowi d2w plastik degraduję się w wodę, dwutlenek węgla i niewielkie ilości biomasy oraz staje się nieszkodliwy dla środowiska. Proces ten inicjowany jest przez takie czynniki jak: promieniowanie słoneczne, ciepło, ciśnienie i uszkodzenia mechaniczne. Zaletą tworzyw oksy-biodegradowalnych jest możliwość „zaprogramowania” czasu życia produktu - w zależności od rodzaju i ilości dodatku d2w, można zaplanować po jakim czasie torba foliowa zacznie ulegać degradacji. Zdaniem specjalistów z firmy Ecoplastic Polska, całkowity rozkład nastąpić może w ciągu 1 - 3 lat, niezależnie od miejsca, w które trafi foliówka. Torby oksy-biodegradowalne są już dostępne w Polsce - oznaczone są symbolem zielonej kropelki. Znaleźć je można w takich sieciach handlowych jak: Bomi, Jubilat czy Żabka.

Biodegradowalny nie znaczy ekologiczny

Coraz więcej sklepów oferuje klientom torby określane mianem biodegradowalnych. Torby te są w rzeczywistości kompostowalne. Oznacza to, że ich rozkład następuje wyłącznie w kompostowniach. Warto zauważyć, że kompostownie nie są zainteresowane przyjmowaniem odpadów innych, niż organiczne. Poza tym, siatki biodegradowalne są jako kompost bezużyteczne. Jeżeli siatka kompostowalna trafi na wysypisko - nie ulegnie degradacji. Jeżeli znajdzie się w sortowni - poddana zostanie recyklingowi razem z innymi opakowaniami, gdyż bardzo trudno jest rozróżnić siatki biodegradowalne od pozostałych foliówek. Wniosek jest następujący: jeżeli torba biodegradowalna nie trafi do kompostowni, szkodzić będzie środowisku w takim samym stopniu jak inne odpady plastikowe.

Prace nad ustawą

Rząd, w ramach ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, planuje wprowadzenie tak zwanej opłaty recyklingowej w wysokości do 40 groszy. Dla konsumentów stanowić będzie to dodatkowy koszt, a dla wytwórców tworzyw sztucznych - spadek popytu na ich produkty i zagrożenie dla branży. Z opłaty zwolnione będą torby biodegradowalne i papierowe - nie przyniesie to jednak oczekiwanego efektu dla środowiska. Warto się zastanowić, dlaczego rząd pominął w projekcie ustawy opakowania oksy-biodegradowalne. W ten sposób na opłatę recyklingową skazane zostało sprawdzone rozwiązanie, które skutecznie przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego w ponad 100 krajach świata. d2w to dodatek do tworzyw sztucznych powodujący ich przyspieszony samoistny rozkład w środowisku naturalnym poprzez oksy-biodegradację, czyli proces utlenienia i rozpadu tworzywa sztucznego na poziomie cząsteczkowym. Dodatek d2w stosuje się w produktach plastikowych codziennego użytku takich jak torby foliowe, worki na śmieci, tacki, kubki i wiele innych. Promocją d2w na terenie Polski zajmuje się firma Ecoplastic Polska, laureat wyróżnienia Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Plastpol 2009.

Więcej informacji - www.ecoplastic.pl
Źródło: ''

Komentarze

  • Na oksy- biodegradacji skorzystają wszyscy !

    Z opłaty mają być zwolnione torby biodegradowalne i papierowe ale nie każdy zdaje sobie sprawę że nie są to torby tak do końca sprzyjające środowisku - papierowe zużywają ogromną ilośc energii potrzebną do ich wytworzenia a biodegradowalne potrzebują kompostowni aby ulec degradacji. Na tworzywach oksybiodegradowalnych skorzystają wszyscy ! producenci konsumenci a przede wszystkim środowisko naturalne.