Międzynarodowe Targi Produktów Spożywczych POLAGRA FOOD oraz Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego PAKFOOD (MTP, 23 – 26 września 2013) to dobra okazja do zaprezentowania oferty opakowań dla żywności. Z myślą o tym, Polska Izba Opakowań zamierza wydać z tej okazji specjalny reklamowo-promocyjny numer Biuletynu Opakowaniowego z wiodącym tytułem:

OPAKOWANIA DLA ŻYWNOŚCI
OPAKOWANIA DLA ŻYWNOŚCI


Numer ten (nakład: 2 tys. egz.) będzie wydany w pełnym kolorze i bezpłatnie rozpowszechniony wśród wystawców oraz zwiedzających targi POLAGRA FOOD oraz PAKFOOD, jak również wśród uczestników specjalistycznych konferencji i seminariów organizowanych z okazji tych targów. W publikacji zamieszczone będą reklamy firm w formacie A4 oraz A5. Cena zamieszczenia reklamy w formacie A4, dla firm zrzeszonych w Izbie – 500 zł + VAT, zaś reklamy w formacie A5 – 260 zł + VAT. Dla firm spoza Izby ceny o 25% wyższe.

Wymagania techniczne reklam:

- format netto dla reklamy A4: 185 x 260 mm
- format netto dla reklamy A5: 185 x 128 mm
- bez spadów (w Biuletynie zachowany będzie układ graficzny z marginesami)
- grafika w CMYK
- rozdzielczość min. 300 dpi
- pliki w formacie PDF

Harmonogram realizacji:

- do 15 sierpnia – zgłoszenia firm zainteresowanych zamieszczeniem reklamy i nadsyłanie opracowanych reklam;
- 15-23 sierpnia – wstępne wydruki, korekta, akceptacje reklamodawców;
- 23-30 sierpnia – druk Biuletynu;
- 2-6 września – przesłanie „autorskich” egzemplarzy reklamodawcom (po 10 egz.);
- 9-17 września – przesłanie pełnego nakładu organizatorom targów;
- 23-25 września – rozpowszechnianie wśród wystawców i zwiedzających targi.

Firmy zainteresowane udziałem w tej formie promocji prosimy o kontakt z Biurem Izby:
tel. 22 642-20-11 w. 46, e-mail biuro@pio.org.pl.


Źródło: Polska Izba Opakowań