Zgodnie z ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych wszystkie jednostki handlu detalicznego są obowiązane do przyjmowania zwracanych opakowań wielokrotnego użytku po produktach w takich opakowaniach, które znajdują się w ich ofercie handlowej. Dotyczy to również opakowań na wymianę.

Wynika z tego, że sklepy muszą przyjmować m.in. butelki zwrotne i to bez okazania paragonu lub innego dowodu zakupu towaru. Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych nie precyzuje jednak, czy sklep powinien wypłacić pieniądze bez paragonu. Jeśli zwraca gotówkę, to jest to dobra wola osoby prowadzącej placówkę handlową.

Niezależnie od tego, art. 27 ustawy wyraźnie wskazuje, że osoba zarządzająca jednostką handlu detalicznego, która nie przyjmuje zwracanych i przynoszonych na wymianę opakowań wielokrotnego użytku po produktach będących w ofercie handlowej w tej jednostce, podlega karze grzywny.

Ustawa wskazuje też, że niektóre sklepy mają obowiązek sprzedawania napojów w opakowaniach zwrotnych. Wszystkie jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 25 m2, sprzedające napoje w opakowaniach jednorazowych, są obowiązane do posiadania w ofercie handlowej podobnych produktów dostępnych w opakowaniach wielokrotnego użytku.

Ustawa:
Ustawa z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63, poz. 638 ze zm.).

Źródło:
Źródło: ''