Wodorozpuszczalne lub nisko migracyjne farby i lakiery nowej generacji oraz Dobre Praktyki Produkcyjne umożliwiły spółce ORION Znakowanie Towarów wytwarzanie nowoczesnych, całkowicie bezpiecznych etykiet dla przemysłu spożywczego.

ORION – żywność bezpiecznie oznakowana
W procesie produkcji opakowań spożywczych należy ograniczyć do minimum możliwości przenikania szkodliwych substancji z etykiet do wnętrza opakowań. Zastosowanie bezpiecznych farb i lakierów to pierwszy krok do osiągnięcia sukcesu, ale konieczne są również zmiany w procedurach produkcyjnych. Sławomir Perwejnis, prezes wrocławskiej drukarni ORION jest zadowolony z wprowadzonej w firmie rewolucji technologicznej. – Kilka lat temu postawiliśmy na bezpieczne dla produktów spożywczych wodorozpuszczalne farby i lakiery. Następnie zmodyfikowaliśmy nawyki technologiczne i wprowadziliśmy dodatkowe rygory produkcyjne. Obecnie przygotowujemy się do wdrożenia absolutnej nowości na rynku, czyli farb UV o współczynniku przenikania substancji z etykiety do opakowania niższym niż 10 cząstek na miliard. Jest to innowacja na skalę światową – dodaje z dumą Perwejnis – w technologii druku fleksograficznego tak niski poziom migracji nigdy wcześniej nie został osiągnięty.

Dotychczas druk bezpiecznych etykiet wiązał się z koniecznością stosowania farb wodnych. Teraz drukarnie opakowań i etykiet mają bezpieczną alternatywę. Producenci farb UV nowej generacji zadbali, by wszystkie komponenty, których wpływ nie jest znany na człowieka, nie migrowały bardziej niż na poziomie 10 ppb, co jest zgodne z przyjętą przez Unię Europejską tzw. Dobrą Praktyką Produkcyjną (Good Manufacture Pratice - GMP) oraz standardami Europejskiego Zrzeszenia Producentów Farb. Aby cząsteczki nie mogły przedostać się przez siatkę molekularną, z której zbudowane są opakowania, muszą mieć masę cząsteczkowa nie mniejszą niż 1000 Daltonów (1 Dalton równa się 1/12 masy izotopu węgla). Po kilku latach niełaski farby UV powracają do użytku w przemyśle spożywczym, udoskonalone, a zatem bezpieczne.

Iwona Schreuder, regionalny menedżer ds. opakowań z firmy Nestle, cieszy się ze zmian na rynku poligraficznym. – Od niedawna dopuszczamy nisko migracyjne farby UV nowej generacji. Wiemy jednak, że zmiana farb to nie wszystko. Bardzo ważne jest efektywne wdrożenie GMP, gwarantujące, że nie dojdzie do skażenia krzyżowego (czyli z innymi stosowanymi w danej drukarni farbami). Sprawdzamy więc, jak drukarnie myją i konserwują maszyny, czy właściwie kontrolują poziomy migracji lub w jaki sposób przechowują i transportują wydrukowane już etykiety. Bezpieczne rozwiązania proponowane przez ORION pozwalają nam współpracować z tą drukarnią w zakresie druku etykiet dla naszej fabryki w Namysłowie, w Toruniu oraz w Winiarach – wymienia Schreuder.

– O bezpieczeństwie produkowania opakowań warto pomyśleć już na etapie projektowania – zauważa Sławomir Perwejnis. Klientom ORIONA doradza zmniejszenie do minimum liczby warstw kolorystycznych w skali danej barwy oraz używanie specjalnych nisko migracyjnych materiałów dekoracyjnych jak np. foli metalicznych wykorzystywanych do złoceń. Ponadto Perwejnis podkreśla, że mimo, iż nowoczesne materiały poszerzają możliwości produkowania etykiet i opakowań bezpiecznych dla zdrowia, to wciąż najważniejszym jest, aby drukarnie efektywnie wdrażały i utrzymywały standardy bezpieczeństwa podczas procesu ich wytwarzania.

Źródło: ''