Konkurs realizowany jest pod hasłem „Sportowy Recykling czyli jak Sport Chroni Środowisko”. Chodzi o pracę prezentującą recykling puszek w powiązaniu ze sportem. Może to być przykład ekologicznej postawy i dbałości o środowisko, jak również odpowiedzialności sportowca/ów za środowisko.

Ostatnia szansa na udział w konkursie plastycznym na projekt puszki-skarbonki
Nagrodzona praca umieszczona będzie na limitowanej serii puszek- skarbonek, a dodatkowo autor pracy otrzyma kamerę cyfrową o wartości około 1.500 zł. Organizatorzy planują dodatkowe wyróżnienia, które będą nagradzane sprzętem sportowym lub elektronicznym.

Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Można do niego zgłosić prace z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki. Każdy autor może zgłosić do 3 prac, maksymalny format A4 (kartki z bloków rysunkowych). Preferowane są prace wykonane techniką, która charakteryzuje się użyciem kolorów podstawowych (czerwony, żółty, niebieski, zielony itp.) obrysowanych czarną linią. Prace nie powinny zawierać mieszanych przejść kolorystycznych typu „tęcza”, rozmyć typu akwarela, ponieważ takie techniki powoduje trudności podczas odwzorowania rysunku na puszce.

Prace zgłoszone do konkursu muszą być własnością autorów. Prace winny być opisane z tyłu imieniem i nazwiskiem, adresem, kontaktem telefonicznym do opiekunów oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej www.recal.pl.

Prace należy przesłać do 29 października 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Fundacja RECAL, ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa, z dopiskiem konkurs „Sport Chroni Środowisko”.

Konkurs realizowany jest pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Partnerem konkursu jest również TAFISA (The Association For International Sport for All) jest międzynarodową organizacją działającą w obszarze sportu powszechnego zrzeszającą około 150 członków o statusie organizacji rządowych i pozarządowych z ponad 100 państw. Patronat medialny objął portal www.eduinfo.pl.


Źródło: ''