Podczas wakacji Fundacja RECAL organizuje „Wakacyjne kampanie edukacji recyklingowej”. W bieżącym roku kampanie realizowane są w pięciu regionach atrakcyjnych turystycznie. Należą do nich: wybrzeże Bałtyku (Kampania „Czyste Plaże”); Beskidy (Kampania „Czyste Góry”), Mazury (Kampania „Czyste Mazury”); Bieszczady (Kampania „Czyste Bieszczady”) oraz Sudety (Kampania „Czyste Sudety”). Wakacyjne kampanie są finansowane przez Fundację RECAL oraz samorządy terytorialne.

Wakacyjne kampanie edukacji recyklingowej 2011
Okres lata jest doskonałym momentem intensyfikacji działań edukacyjnych skierowanych zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do dorosłych. Puszka po napojach, będąca bardzo popularnym opakowaniem do napojów – zwłaszcza w okresie lata – stanowi istotny element prowadzonych działań edukacyjnych.

Najważniejsze cele kampanii:
- Edukacja ekologiczna poprzez wyrabianie nawyku segregacji odpadów. Warsztaty edukacyjne oraz informacje w mediach i na materiałach kampanii, a w szczególności:
a) pokazanie korzyści płynących z odzysku surowców wtórnych,
b) wskazanie możliwych zastosowań odzyskanych odpadów opakowaniowych,
c) uczenie prawidłowego segregowania poszczególnych surowców wtórnych.
- Wsparcie zbiórki selektywnej, odzysku i recyklingu puszek aluminiowych – zachęcanie do odzysku
surowców wtórnych poprzez ich segregowanie i przekazywanie do ponownego przetworzenia (w
zależności od funkcjonującego systemu zbiórki surowców wtórnych na danym terenie) oraz
zachęcenie do zbiórki puszek po napojach oraz ich sprzedaży w punktach skupu (bez względu na
infrastrukturę w postaci pojemników do zbiórki selektywnej).
- Wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez poprawę czystości 5 regionów – zwrócenie uwagi, że czysta okolica zależy od nas wszystkich; wspólne działania mogą się przyczynić do poprawy czystości.
- Odciążenie składowisk odpadów, poprzez uświadamianie konieczności intensyfikacji zbiórki i segregacji surowców wtórnych oraz ich ponownego przetwarzania.
- Promocja regionów dbających o środowisko i swój wizerunek ekologiczny – za pośrednictwem mediów oraz warsztatów edukacyjnych, plakatów i kartek pocztowych.

Adresatami kampanii są:
- dzieci i młodzież (kolonie, obozy i stanice harcerskie),
- turyści,
- lokalna społeczność,
- punkty skupu surowców wtórnych,
- samorządy lokalne,
- organizacje pozarządowe,
- parki narodowe i krajobrazowe,
- media.

Docelową grupą, do której skierowana jest oferta warsztatów są dzieci i młodzież w wieku od 8 do 17 lat, przebywająca na wakacjach w zorganizowanych grupach i korzystająca z kempingów oraz pól namiotowych (np. kolonie i obozy letnie). Grupa ta jest szczególnie ważnym adresatem Kampanii, ponieważ nawyk segregacji odpadów należy wyrabiać już od dzieciństwa. Udział dzieci w kampaniach pozwala ponadto ten nawyk utrwalać, gdyż uzupełnieniem zajęć warsztatowych będzie zbiórka pustych puszek po napojach na plażach, w parkach, itp.
Podstawową formą edukacji dzieci i młodzieży będą warsztaty edukacyjne prowadzone na koloniach i obozach. Dla zorganizowanych grup Fundacja RECAL ma przygotowaną specjalną ofertę łączącą edukację z zabawą. Aktywny udział w warsztatach i proponowanych konkursach umożliwi uczestnikom zdobycie atrakcyjnych nagród, przy okazji zapoznając ich z podstawami selektywnej zbiórki odpadów. W bieżącym roku planujemy przeprowadzić co najmniej 400 warsztatów dla kolonistów. Przewidywana liczba uczestników to około 18-20 tys. dzieci i młodzieży. Podczas poprzednich edycji wszystkich kampanii przeprowadziliśmy 3.196 warsztatów edukacyjnych dla ponad 140 tysięcy dzieci i młodzieży.
Edukacja osób dorosłych odbywać się będzie poprzez możliwie największą dostępność informacji. Dlatego ważne jest zaangażowaniu mediów w popularyzację idei kampanii. Fundacja RECAL będzie przekazywać mediom aktualne informacje z przebiegu kampanii oraz na temat korzyści płynących z odzysku i recyklingu surowców wtórnych na przykładzie aluminiowych puszek po napojach. Ponadto Fundacja RECAL będzie brała udział w imprezach masowych realizowanych przez partnerów na terenie Kampanii. Fundacja zorganizuje stoisko informacyjne pod specjalnych namiotem informacyjnym oraz konkursy recyklingowe z nagrodami.
Dla zwiększenia zasięgu informacyjnego Fundacja RECAL przygotowała do
rozpowszechnienia materiały informacyjno-promocyjne w postaci plakatów i kartek pocztowych
promujących kampanie i partnerów. Kartki pocztowe dodatkowo zawierają dokładne adresy punktów
skupu surowców wtórnych leżących na terenie prowadzonych działań. W trakcie kampanii plakaty i kartki pocztowe trafią na kempingi, do sklepów i barów, na słupy ogłoszeniowe oraz do innych możliwych miejsc we wszystkich gminach uczestniczących w kampanii. Ponadto we współpracujących punktach skupu dostępne będą bezpłatne worki do zbiórki puszek po napojach.
Wszystkim uczestnikom kampanii Fundacja RECAL będzie proponowała kontynuację edukacji ekologicznej w czasie nowego roku szkolnego. Fundacja zapewni materiały edukacyjne, pojemniki i worki do zbiórki puszek, plakaty i magnesy.
Zebrany podczas kampanii surowiec trafi do punktów skupu, a następnie do ponownego przetworzenia. W ten sposób zostanie oszczędzone miejsce na składowiskach odpadów, a tym samym oszczędzone będą pieniądze przeznaczane na budowę i eksploatację tychże składowisk. Jedna tona puszek po napojach zawrócona z drogi na składowisko odpadów to oszczędność 100-150 zł kosztów składowania.

Kampania „Czyste Plaże” jest realizowana przez Fundację RECAL od roku 2000.
W bieżącym roku XII Koalicję Czystych Plaż obok Fundacji RECAL tworzą:
1. Urząd Miasta Gdyni
2. Urząd Miejski w Jastarni
3. Gmina Miasta Władysławowa
4. Gmina Krokowa
5. Gmina Rewal
6. Gmina Dziwnów
7. Gmina Międzyzdroje
8. Miasto Świnoujście
9. Słowiński Park Narodowy
10. recan Organizacja Odzysku S.A.
Honorowy Patronat objęli:
1. Marszałek Województwa Pomorskiego
2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
3. Wojewoda Pomorski
4. Wojewoda Zachodniopomorski
5. Pomorski Kurator Oświaty
6. Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Patronat Medialny objęli:
1. „Dziennik Bałtycki”
2. „Kurier Szczeciński"
Koordynator Kampanii: Artur Łobocki, tel. 605 591 865, e-mail artur.lobocki@recal.pl.

Kampania „Czyste Góry” jest realizowana przez Fundację RECAL od roku 2001.
W bieżącym roku XI Koalicję Czystych Gór obok Fundacji RECAL tworzą:
1. Babiogórski Park Narodowy
2. Gorczański Park Narodowy
3. Schronisko Głodówka
4. recan Organizacja Odzysku S.A.
Honorowy Patronat:
1. Marszałek Województwa Małopolskiego
2. Wojewoda Małopolski
Patronat Medialny:
1. „Tygodnik Podhalański”
Koordynator Kampanii: Jacek Wać, tel. 601 797 848, e-mail jacek.wac@recal.pl.

Kampania „Czyste Mazury” jest realizowana przez Fundację RECAL od roku 2003.
W bieżącym roku IX Koalicję Czystych Mazur obok Fundacji RECAL tworzą:
1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie
2. Miasto Mrągowo
3. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
4. Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy w Iławie
5. Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami
6. recan Organizacja Odzysku S.A.
Koordynator Kampanii: Jacek Wodzisławski, tel. 605 100 390, e-mail jacek.wodzislawski@recal.pl.

Kampania „Czyste Bieszczady” jest realizowana przez Fundację RECAL od roku 2006.
W bieżącym roku VI Koalicję Czystych Bieszczad obok Fundacji RECAL tworzą:
1. Urząd Gminy Czarna
2. Urząd Gminy Lutowiska
3. Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej w Lutowiskach
4. Oddział Bieszczadzki PTTK, Ustrzyki Dolne
5. Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych KARPATY
6. recan Organizacja Odzysku S.A.
Honorowy Patronat:
1. Wojewoda Podkarpacki
Patronat Medialny:
1. www.bieszczady.pl
Koordynator Kampanii: Jacek Wać, tel. 601 797 848, e-mail jacek.wac@recal.pl.

Kampania „Czyste Sudety” jest realizowana przez Fundację RECAL od roku 2006.
W bieżącym roku VI Koalicję Czystych Sudetów obok Fundacji RECAL tworzą:
1. Karkonoski Związek Gmin
2. Ośrodek Społeczno – Kulturalny w Wałbrzychu
3. Powiat Złotoryjski
4. Miasto Nowa Ruda
5. Gmina Nowa Ruda
6. Miasto Mieroszów
7. Fundacja „Zielona Akcja”.
8. recan Organizacja Odzysku S.A.
Koordynator Kampanii: Jacek Wodzisławski, tel. 605 100 390, e-mail jacek.wodzislawski@recal.pl.
Źródło: ''