Dotyczy produktów importowanych w opakowaniach

Jeśli na fakturze importowej lub dołączonej dokumentacji (Packaging list) nie ma specyfikacji opakowań, to przedsiębiorca może powołać 2-3 osobową komisję w celu sprawdzenia rodzaju i wagi materiału opakowaniowego oraz daty wprowadzenia na rynek (data odprawy celnej na dokumencie SAD).
Komisja po wykonaniu powyższych czynności spisuje protokół wraz z datą wprowadzenia na rynek materiałów opakowaniowych.