Zużycie papierów do celów opakowaniowych systematycznie w Polsce rośnie, średnio w tempie ok. 10% rocznie. Największą pozycję w tej grupie papierów stanowią papiery do produkcji tektury falistej. Tektura falista stanowi główny surowiec do produkcji opakowań zbiorczych i transportowych, a w ostatnich latach również jednostkowych (mikrofala).

Papier i tektura falista: rośnie zużycie w Polsce
W Polsce do produkcji tektury falistej używa się głównie papierów wyprodukowanych z udziałem makulatury, a więc testlinerów i flutingów makulaturowych.
Bardzo niski jest udział w produkcji tektury falistej kraftlinerów i flutingów półchemicznych. W 2005 roku praktycznie całość produkcji tych papierów została wyeksportowana.

Na naszym rynku największymi producentami papierów do produkcji tektury falistej są: Mondi Packaging Paper Świecie i Stora Enso Poland Ostrołęka. Przeszło 97,8% wyprodukowanego kraftlinera jest eksportowane, przy czym 75,6% zużywanych kraftlinerów pochodziło z importu. Jednocześnie 61,4% zużywanego testlinera oraz 61,7% flutingu pochodziło z importu."Sytuacja ta przekłada się na jakość makulatury, jaka powstaje ze zużytych w Polsce opakowań z tektury falistej. Cechuje się ona niskim udziałem włókien pierwotnych, stąd jej jakość jest niezbyt wysoka. Udział włókien pierwotnych w makulaturze amerykańskiej i średnio w Europie jest znacznie wyższy." - mówi Zbigniew Fornalski, dyrektor generalny Stowarzyszenia Papierników Polskich

- "W dalszym ciągu występuje deficyt papierów makulaturowych na warstwy płaskie oraz pofalowane tektury falistej. W przypadku testlinera import wzrósł o 8,8%, a eksport jest praktycznie pomijalnie mały. W przypadku flutingu import wzrósł o 21,7%, a eksport o 17,6%.

Jednocześnie wyeksportowano o 6,5% więcej niż w roku poprzednim papierów siarczanowych. Łącznie import papierów do produkcji tektury falistej w 2005 roku wzrósł o 13,8% w stosunku do roku poprzedniego, a eksport odpowiednio wzrósł o 9,2%."

Rynki papiernicze w zakresie papieru do produkcji tektury falistej, choć praktycznie globalne, posiadają jednak lokalne uwarunkowania. Obecnie Polska jest eksporterem papierów siarczanowych na warstwy płaskie tektury falistej i półchemicznych papierów do falowania.

Główne kierunki eksportu kraftlinerów to kraje Unii Europejskiej: Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Francja, Belgia, Hiszpania, Holandia, Szwajcaria, Austria, Szwecja, a także Chiny, Turcja, Izrael, Sri Lanka, Węgry. Papiery do falowania eksportowane są głównie do Wielkiej Brytanii, Włoch, Izraela, Hiszpanii, Niemiec, Austrii, Francji, Holandii, a także do Czech, na Węgry, do Turcji i Wybrzeża Kości Słoniowej.

Papiery z udziałem makulatury - w przypadku testlinera - importowane są głównie z: Niemiec, Austrii, Holandii, Hiszpanii, Francji, Węgier, Litwy Słowacji, Czech, Szwecji, a w przypadku flutingu zarówno półchemicznego jak i makulaturowego głównie z: Niemiec, Holandii, Finlandii, Austrii, Słowacji, Czech, Węgier, Litwy.

Zbigniew Fornalski, dyrektor generalny Stowarzyszenia Papierników Polskich komentuje :

"Analizując relacje między zużyciem a importem papierów do produkcji tektury falistej można stwierdzić, że

• ponad 75,6% zużywanych kraftlinerów pochodziło z importu, z uwagi na fakt braku produkcji w Polsce białych papierów tego typu, jednocześnie Polska eksportuje 97,8% produkowanych brązowych kraftlinerów,
• ponad 61,4% zużywanych testlinerów pochodziło z importu,
• ponad 61,7% zużywanych flutingów pochodziło z importu, przy czym ponad 37,4% produkcji było eksportowane."

oprac. : Joanna Kujawa / eGospodarka.pl
Źródło: ''