30 czerwca mija termin zgłaszania kandydatów do tytułów Zasłużony dla Przemysłu Opakowań oraz Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań. Oba tytuły te przyznawane są przez Polską Izbę Opakowań od 2008 roku.

Plebiscyt Zasłużeni Polskiej Izby Opakowań

Plebiscyt jest jednym z ważniejszych wydarzeń w branży. Tytuły są formą najwyższego branżowego wyróżnienia dla osób i firm szczególnie zasłużonych dla przemysłu opakowań. „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” to tytuł nadawany osobom za szczególny wkład pracy, zaangażowanie i dokonania na rzecz rozwoju przemysłu opakowań oraz gospodarki opakowaniowej. „Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań” jest wyróżnieniem dla przedsiębiorców, spółek i innym podmiotom gospodarczych, wytwarzających: opakowania; materiały opakowaniowe; maszyny i urządzenia do pakowania i produkcji opakowań; Ponadto taki tytuł mogą uzyskać placówki naukowe, jednostki dydaktyczne uczelni, wydawnictwa i redakcje czasopism oraz organizatorzy wystaw i targów opakowaniowych.W latach 2008-2014 przyznano tytuły „zasłużonych” 8 osobom i 7 firmom. Regulamin opisujący tryb i procedurę zgłaszania kandydatów można pobrać na stronie internetowej Polskiej Izby Opakowań.