Zakład pracy chronionej produkuje wyroby akcyzowe - opakowania z tworzyw sztucznych. Czy może odzyskać wpłacony do urzędu skarbowego podatek należny?

Kwestię tę reguluje szczegółowo art. 14a ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT. Zgodnie z nim wpłacony podatek należny nie może być zwrócony podatnikom akcyzy oraz innym sprzedającym wyroby akcyzowe (z wyjątkiem konkretnie wskazanych towarów, m.in. opakowań z tworzyw sztucznych). Tak sformułowany przepis wywołuje interpretacyjne rozbieżności. Z jednej strony może on oznaczać przyzwolenie na występowanie o zwrot zarówno podatnikom akcyzy, jak i innym sprzedającym wyroby akcyzowe, oczywiście po spełnieniu wskazanych w ustawie warunków. Z drugiej prowadzi do wniosku, że o zwrot występować mogą wyłącznie "inni podatnicy sprzedający wskazane wyroby akcyzowe". Za pierwszą interpretacją przemawia umieszczony w art. 14 ust. 7 pkt 1 ustawy przecinek przed zwrotem "z wyjątkiem".
Sugeruje on, że dalsza część zdania, mimo pewnej niezręczności stylistycznej, dotyczy obu kategorii podmiotów, a nie tylko drugiej grupy. Gdyby treść znajdująca się po przecinku miała odnosić się tylko do drugiej kategorii, czyli owych "innych podatników...", to przecinek w ogóle nie byłby potrzebny. Uznając, że w przepisach nie ma zbędnych słów ani znaków, za właściwą należy uznać pierwszą interpretację. Sprawa nie jest jednak jednoznaczna.