VI Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny, Zielone Forum, bogaty program specjalistycznych konferencji i seminariów, ekspozycje specjalne: Salon Recyklingu i Salon Czystej Energii, liczne wystąpienia narodowe, prestiżowe konkursy i nagrody - tak w skrócie przedstawia się program największych targów ekologicznych w Europie Środkowo-Wschod.Ekspozycja rozpocznie się 19 listopada 2002 i potrwa cztery dni. Patronat nad targami POLEKO 2002 sprawuje Ministerstwo Środowiska, które określiło również ich temat wiodący - "Odnawialne źródła energii w Polsce".

Zwiedzający będą mogli zapoznać się z kompleksową ofertą wystawców obejmującą: Salon Recyklingu, Salon Czystej Energii, wodę, powietrze, odpady, hałas i wibracje, energię, technikę komunalną, budownictwo przemysłowe i energetyczne, doradztwo i instytucje ochrony środowiska oraz finansowanie inwestycji ekologicznych.

Zielone Forum
W przeddzień targów odbędzie się spotkanie przedstawicieli pozarządowych organizacji ekologicznych Zielone Forum, jak również seminaria: "Ochrona środowiska w powiecie" oraz "Ochrona środowiska w miastach". Zielone Forum poświęcone będzie edukacji ekologicznej oraz współpracy organizacji pozarządowych z Ministerstwem Środowiska i administracją samorządową. Swój udział zapowiedziały: Ministerstwo Środowiska, Polski Klub Ekologiczny, Polska Zielona Sieć, Liga Ochrony Przyrody i inne pozarządowe organizacje ekologiczne.

Zjazd ekologów
Przez pierwsze dwa dni targów będzie obradował VI Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny. Program Zjazdu obejmie tematykę ochrony środowiska w krajach Unii Europejskiej oraz krajach kandydujących, ochrony środowiska w Polsce z punktu widzenia wymagań Unii Europejskiej, finansowania ochrony środowiska w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, tematykę recyklingu w Europie, a także partnerstwa publiczno-prywatnego w ochronie środowiska. Patronat honorowy nad Zjazdem sprawują: Prezes Rady Ministrów RP, Minister Środowiska oraz Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Salon Recyklingu
Nowością tegorocznej edycji targów POLEKO jest Salon Recyklingu. Organizowany we współpracy z firmą ABRYS Sp. z o.o., będzie wydzieloną tematycznie i przestrzennie ekspozycją specjalną, umieszczoną w pawilonie 8. W ramach Salonu Recyklingu zaprezentowana zostanie oferta urządzeń, technologii i usług firm związanych z przemysłowym przetwarzaniem odpadów, jak również oferta produktów do gromadzenia i wstępnego przetwarzania różnych grup odpadów, organizacja odzysku. Warto także podkreślić fakt, iż wezmą w nim udział m.in. stowarzyszenia i izby gospodarcze (Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu, Fundacja "Polska Unia Gospodarki Odpadami", Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Stowarzyszenie Forum Opakowań Szklanych oraz RECAL - Fundacja na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach). Integralną częścią Salonu Recyklingu będzie seminarium pt. "Odzysk i Recykling Odpadów - system, technologie, edukacja". Patronat medialny nad salonem sprawują: "Przegląd Komunalny", "Recykling", "Opakowanie" oraz portal www.odpady.net.pl.

Salon Czystej Energii
Salon Czystej Energii to ekspozycja specjalna zorganizowana po raz drugi na targach POLEKO. Zaprezentowane zostaną w nim najnowsze technologie, urządzenia, wiedza oraz trendy branży odnawialnych źródeł energii. W ramach Salonu odbędzie się seminarium "Energia ze źródeł przyjaznych środowisku". Patronat medialny nad Salonem Czystej Energii sprawują miesięczniki: "Czysta Energia", "Rynek Instalacyjny", "Przegląd Komunalny", "Energia Gigawat", "Gazeta Samorządu i Administracji" oraz "BMP - Branżowy Magazyn Przemysłowy".

Matchmaking
Podczas targów POLEKO odbędzie się Giełda Kooperacji, koordynowana przez World Trade Center Poznań. Oferta udziału w Giełdzie adresowana jest głównie do małych i średnich przedsiębiorstw, które nie zawsze mogą sobie pozwolić na udział w targach branżowych w charakterze wystawcy. Przedsiębiorstwa te będą miały możliwość znalezienia partnerów do współpracy, nowych rynków zbytu, a także zleceniodawcy lub zleceniobiorcy z branży ekologicznej. Giełda Kooperacji odbędzie się 21 listopada w pawilonie 25, w siedzibie WTC. Udział w Giełdzie jest bezpłatny.

EDUKACJA NA TARGACH
"Ekologia w Unii - My w Unii"
Ogólnopolski Międzyszkolny Turniej Wiedzy Ekologicznej "Ekologia w Unii - My w Unii" to wspólna propozycja Międzynarodowych Targów Poznańskich i portalu www.agenda21.pl dla szkół. Będzie to konkurs wiedzy o ekologii, związany z integracją Polski z Unią Europejską. Patronat nad Konkursem sprawuje Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 20 zespołów ze szkół z całej Polski będzie odpowiadać na zadawane przez ekspertów pytania - najlepsze z nich otrzymają nagrody ufundowane przez patrona turnieju. Szkoły biorące udział w wystawie zaprezentują także swoje osiągnięcia ekologiczne - każdy z zespołów przygotuje własne stoisko targowe. Prezentacje szkół zostaną przedstawione w formie "Ogólnopolskiej Wystawy - Ekologiczne Szkoły 2002". Ekologiczną rywalizację będzie można obserwować 20 listopada w pawilonie 10, a prezentacje szkół - 21 i 22 listopada, również w pawilonie 10.

EKO MEDIA FORUM
Podczas targów POLEKO odbędzie się IV Ogólnopolskie Forum Edukacji Ekologicznej EKO MEDIA FORUM organizowane przez Abrys Sp. z o.o. i Międzynarodowe Targi Poznańskie. W jego ramach będą miały miejsce liczne wydarzenia związane z edukacją ekologiczną: Salon Edukacji Ekologicznej, Seminarium "Edukacja ekologiczna w szkole i gminie", przegląd filmów edukacyjnych i prezentujących osiągnięcia ośrodków edukacji ekologicznej "Zielone Kino", przegląd przedstawień teatralnych dzieci i młodzieży "Zielona Scena", pokaz mody ekologicznej i inne.
Salon Edukacji Ekologicznej to wydzielona ekspozycja gminnych, miejskich i regionalnych ośrodków edukacji ekologicznej, pozarządowych organizacji ekologicznych, parków krajobrazowych i narodowych, nadleśnictw prowadzących edukację ekologiczną, szkół i uczelni oraz innych organizacji non-profit zajmujących się edukacją ekologiczną. Salonowi towarzyszyć będzie wystawa fotografii i plakatu poświęcona środowisku naturalnemu, ochronie przyrody oraz działaniom proekologicznym. Wystawę przygotowaną przez Polski Związek Fotografików Przyrody i Koła Fotografików będzie można zwiedzać przez cały czas trwania targów. Tematyka seminarium "Edukacja ekologiczna w szkole i gminie" obejmie m.in. nowoczesne programy i kierunki edukacji ekologicznej, możliwości dofinansowania działań edukacyjnych, współpracę pozarządowych organizacji ekologicznych z nauczycielami i samorządowcami, zmiany w edukacji ekologicznej spowodowane wejściem Polski do Unii Europejskiej oraz prezentację doświadczeń ośrodków edukacyjnych z zagranicy. Seminarium odbędzie się w dniach 20-22 listopada (pawilon 8).
W ramach przeglądu filmów edukacyjnych "Zielone Kino" zostanie zaprezentowanych 17 filmów o tematyce ekologicznej. "Zielona Scena" będzie miejscem prezentacji przedstawień teatralnych przygotowanych przez szkoły i ośrodki edukacji ekologicznej. Ponadto dzieci i młodzież szkolna przedstawią na "Zielonej Scenie" pokazy mody ekologicznej (w dniu 21 listopada). Wszystkie te wydarzenia będą miały miejsce w pawilonie 8. Natomiast na całym terenie wystawowym MTP odbędzie się happening "Dzieci Śmieci", podczas którego dzieci będą propagować wśród gości targowych konieczność dbałości o środowisko oraz selekcjonowania śmieci.

Wystawy
"Piękne, dzikie, ginące" - Towarzystwo Ekologiczne "Ziemia Przede Wszystkim" podczas trwania targów POLEKO zorganizuje wystawę edukacyjno - informacyjną pod tym tytułem. Wystawa zaprezentuje problematykę ochrony dużych drapieżników (głównie wilka) na obszarze Polski. Zwiedzający będą mogli podziwiać fotogramy najlepszych polskich fotografików. Przygotowanie wystawy sfinansowane zostało z dotacji państwowych funduszy ochrony środowiska oraz środków pomocowych duńskiego ministerstwa ochrony środowiska (pawilon 5).

Ekologiczne obrazy - zwiedzający będą również mogli obejrzeć wystawę obrazów o tematyce ekologicznej "EKOART 2002 - Kolejna Karta" zorganizowaną przez Ekologiczne Stowarzyszenie Środowisk Twórczych EKOART (pawilon 5).
"Przez Poznań do poznania Unii Europejskiej" to wystawa, która prezentuje Unię Europejską oraz aktualny stan negocjacji Polski z UE. Dzięki wystawie będzie można poznać historię integracji europejskiej oraz politykę, założenia, strukturę, funkcjonowanie i planowane rozszerzenie UE. Zwiedzenie wystawy pozwoli także prześledzić drogę Polski do Unii (pawilon 5).


Źródło: ''