Polska Izba Opakowań
Polska Izba Opakowań została utworzona w październiku 1994r. Jest organizacją samorządu przedsiębiorców skupiającą ponad 100 producentów opakowań, materiałów opakowaniowych, maszyn i urządzeń dla przemysłu opakowań. Powstała w odpowiedzi na potrzeby środowiska przemysłu opakowań. Jest reprezentantem interesów tego środowiska. Udziela wsparcia w rozwoju firm a w szczególności małych i średnich. Zapewnia obsługę edukacyjno-informacyjną. Wspiera działania na rzecz promocji i marketingu. Organizuje misje gospodarczo-promocyjne i marketingowo-informacyjne. Członkostwo w Izbie uwierzytelnia firmę wobec jej rynkowych partnerów. Izba pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów handlowych i kooperacyjnych. Wspiera obecność firm-członków Izby na polskim rynku oraz na rynkach zagranicznych. Jest współorganizatorem konkursu na opakowanie Pak Star.

Prezesem Izby jest prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk.

W ramach swej działalności Izba:


- aktywnie uczestniczy w formułowaniu prawa gospodarczego, polityki przemysłowej, podatkowej itp.,
- wspiera inicjatywy gospodarcze i organizacyjne członków Izby,
- organizuje imprezy promocyjne, kształcenie, doradztwo, konsulting,
- ułatwia kontakty z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
- prowadzi współpracę ze związkami i stowarzyszeniami branżowymi oraz organizacjami zagranicznymi,
- prowadzi bank ofert handlowo-kooperacyjnych,
- gromadzi i rozpowszechnia informacje techniczno-ekonomiczne z dziedziny opakowalnictwa,
- promuje działalność Izby oraz działalność wszystkich jej członków.
- wydaje "Biuletyn Opakowaniowy"

Członkowie Polskiej Izby Opakowań:

- biorą udział w tworzeniu warunków dla funkcjonowania swoich firm
- uczestniczą na preferencyjnych warunkach w targach i wystawach opakowaniowych tak krajowych jak i zagranicznych w ramach stoiska Izby
- korzystają z 20% zniżki uczestnicząc w seminariach i szkoleniach organizowanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań
- nieodpłatnie prezentują swoje materiały reklamowo-ofertowe i informacyjno-promocyjne na krajowych i międzynarodowych targach i wystawach opakowaniowych w ramach stoiska Izby
- nieodpłatnie korzystają z serwisu informacyjnego Izby (informacja rynkowa, naukowo-techniczna i ekonomiczna)
- na preferencyjnych warunkach uczestniczą w misjach gospodarczo-promocyjnych i informacyjno-marketingowych z okazji międzynarodowych targów i wystaw
- korzystają z logo Izby dla dokumentowania przynależności do Polskiej Izby Opakowań na firmowych drukach, materiałach informacyjnych i promocyjnych
- korzystają ze wsparcia i rekomendacji Izby przy ubieganiu się o różne formy pomocy publicznej
- korzystają ze wsparcia na rynkach trzecich, przez zagraniczne organizacje opakowaniowe, z którymi Izba zawarła stosowne porozumienia

Polska Izba Opakowań jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej.


POLSKA IZBA OPAKOWAŃ

Dyrektor Biura: Wacław Wasiak

ul. Konstancińska 11,
02-942 Warszawa

tel.: +48 22 842 20 11
fax:+48 22 842 23 03
e-mail: biuro@pio.org.pl, info@pio.org.pl
www.pio.org.pl